Arama

Dik duruşuyla rol model bir Müslüman kadın: Hz. Aişe

Kadınlık üzerine yapılan tartışmalar, günümüz dünyasının en önemli gündemini teşkil etmekte. Özellikle kadınlık, her kesim tarafından önemi malum hassas bir mevzu, fakat bu tartışmalar sürerken unutulan en temel nokta Kur'an-ı Kerim ve sünnet referansıdır. Nitekim Allah ayet-i kerimesinde ilke olarak insanların en değerlisini, "Takvada en üstün olanıdır."(el- Hucurât 49/13) şeklinde tanımlar. Hal böyle iken kadın ve erkeğin birbirinin önüne geçme, birbirinden rol çalma ve üstünlük kurma çabaları anlamsızlıktan ibaret kısır bir döngüdür. Kadınlığı tanımlaya çalışırken yine unuttuğumuz bir diğer mevzu ise İslamiyet'teki öncü kadınlardır. Bu kadınların başında ise Hz. Aişe gelmektedir. Hz. Aişe'nin hayatına baktığımızda gerek ilmi yönü gerekse dönemine göre bütün erkekleri karşına alabilecek cesareti kendisinde bularak gösterdiği entelektüel karşı çıkış; altı çizilmesi gereken bir konudur. İşte, Hz. Aişe'nin her manada Müslüman kadınlara rol model olacak hayatı…

  • 1
  • 17
Müslüman kadınlara rol model
Müslüman kadınlara rol model

Kadının özgürlüklerinin kısıtlanması adına yapılan din eksenli eleştirilerde modern dönemde yaşayan kadının zihnine yerleştirilen olumsuz izdüşümlerin doğru olmadığı bir gerçektir. Bu olumsuz izdüşümün gerçek olmadığını ise Hz. Aişe'nin hayatına baktığımızda canlı olarak şahit olmaktayız. Nitekim erkek egemen ve kadın aleyhine anlayışın hakim olduğu bir toplumda, kadına hak ettiği değeri veren Hz. Muhammed'in eşi olan Hz. Aişe günümüz kadınlarına teşkil edebilecek önemli bir örnektir.

  • 2
  • 17
Hz. Aişe örneği
Hz. Aişe örneği

Yaratılış itibariyle, zeki ve geniş görüş açısına sahip olan Hz. Aişe, döneminde erkek egemen bir atmosferde gösterdiği dik duruşuyla Müslüman kadınlara örnek olmuştu..

  • 3
  • 17
Hz. Aişe kimdir?
Hz. Aişe kimdir?

614 yılında Mekke'de doğan Hz. Aişe'nin annesi, Kinâne kabilesinden Ümmü Rûmân bint Âmir b. Uveymir babası ise Hz. Ebubekir'di. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-Sıddîk lakabıyla tanındığı için kendisine de Âişe es-Sıddîka, binti's-Sıddîk denildi.

Çocukluğu Hz. Ebubekir'in gençliği ise Hz. Muhammed'in etrafında yetişmesi Hz. Aişe'ye büyük katkılar sağladı. Çocukluğu ve gençliği hakkında ise detaylı bir bilgiye rastlanmamaktadır.

  • 4
  • 17
"Mü'minlerin annesi"
Mü’minlerin annesi

Hz. Peygamber‟in en genç hanımı olan Hz. Aişe, hem ahlak, fazilet ve takva bakımından hem de ilmî anlamdaki üstünlüklerinin yanında "Mü‟minlerin annesi" olarak da anıldı.

Efendimiz ile kaç yaşında evlendiğine dair çeşitli rivayetler yer alsa da bunlar ekseriyetle dini karalamak adına oluşturulan yorumlardır.

  • 5
  • 17
Hz. Aişe’nin entelektüel kimliği
Hz. Aişe’nin entelektüel kimliği

Daha öncesinde de söz konusu edildiği gibi İslâm kadınla erkeği aynı düzlemde ele aldı, hedef olarak onlara aynı ufku gösterdi. Müslüman erkekler ne kadar yükselebilirse, kadınların da o kadar yücelebileceğini söyledi. İlim anlamında yükselen Hz. Aişe, bunun en somut örneğidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN