Arama

Ayet ve hadislerle İslam’da temizlik

Her şeyden evvel insani bir gereklilik olan temizlik, İslam dininin en çok üzerine eğildiği konuların başında gelir. Öyle ki halk arasında yaygınca bilinen "Temizlik imandandır" (Müslim, Taharet 1) hadis-i şerifi, temizlik konusuna verilen ihtimamın altını çizer. Peki İslam'ın bahsettiği temiz olma hali yalnızca beden, elbiselerimiz ve çevremizi mi temiz tutmaktır? İşte ayet ve hadislerin ışığında İslam'da "çok yönlü" temizlik…

  • 1
  • 19
Beden ve elbiseler için maddi temizlik
Beden ve elbiseler için maddi temizlik

Kur'an-ı Kerîm'in birçok âyetinde, Hz. Peygamber'in (sav) hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuştur. Genel anlamda temizlik ve ibadet amaçlı temizlikle ilgili birtakım ilke ve ölçüler getirilmiş ve temizlik bazı ibadetler için ön şart sayılmıştır.

➡ İslam ayet ve hadislerde bildirdiği gibi Müslümanların sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmasını dinî hayat için âdeta ön şart mesabesinde gerekli gördüğü için, başta beden temizliği olmak üzere maddî temizliği de dinî mükellefiyet kapsamında görmüş, bu konuda ferde bir dizi ödev ve sorumluluk yüklemiştir. İslam kültüründe genel anlamdaki temizlik ile ibadet amaçlı temizlik birbirini tamamlar ve birlikte bir anlam ifade eder.

  • 2
  • 19
Kalpleri arındıran manevi temizlik
Kalpleri arındıran manevi temizlik

➡ Fakat İslam'da karşımıza çıkan temizlik anlayışı yalnızca maddi anlamda beden, elbie ve çevremize uygulayacağımız bir temizlik değildir. İslam, aynı zamanda ruhsal olanı yani kalpteki manevi temizliği de her şeyden önde tutar.

➡ Beden ve elbise temizliği bizi dünya hayatında iyi bir konuma sevk etse de bu tek başına yeterli değildir. Kalbin temizliği ise Müslümanların birbirleri hakkında kötü düşünmemesi, kin ve haset beslememesi, iyiliği ve hoşgörüyü kendisine şiar edinmesiyle oluşabilecek bir durumdur.

➡ Allah'a yakınlaşmak için ifa edilen ibadetlerde her iki temizliği de yapmak mümin için gerekli olandır.

"Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz." (Maide, 5/6.)

"(Ey Muhammed!) İlk günden takvâ üzerine kurulan mescid içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever." (Tevbe, 9/108.)

Ayet ve hadislerle İslam’da temizlik

"Ey bürünüp sarınan, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt, elbiseni temizle, pislikten sakın." Müddessir, (74/1-5.)

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN