Arama

Alemlerin Rabbine arzuhal: Dua

İnsanın diğer bir anlamı aciz, elinden gelenler sınırlı olan kişi demektir. Dünya hayatı pek çok defa bize acziyetimizi anımsatır. Bu minvalde yapılacak en güzel eylem kulun maddi ve manevi olarak yegane yaratıcısı olan Allah'a (CC) yönelmesi ve halini arz etmesidir. İsteğin yanında zikir maksadı da taşıyan dua, Efendimiz (SAV) tarafından sıklıkla tavsiye edilmiş bir arındırıcı ruh halidir.

◾ Kulun aciz bir varlık olarak gerçekleştirdiği dua da öne çıkan hususlardan biri de temiz bir kalp ve kibirden uzak bir ruh hali ile yani mücerred bir vaziyetle Allah'a (CC) yönelmesidir.

◾ Dua ederken hem korku hem de umut arasında olmak bizzat Allah Teala tarafından buyrulur. Sizler için Resulullah Efendimizin (SAV) duaya dair veciz hadis-i şeriflerini bir araya getirdik.

İçimizdeki kurtçuk

Nu'man İbnu Beşîr (RA) anlatıyor:

"Resûlullah (SAV) buyurdular ki:

"Dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu âyeti okudular. (Meâlen): "Rabbiniz: "Bana dua edin ki size icâbet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir" buyurdu."

(Tirmizî, Tefsir, Gâfir 2973 / Ebû Dâvud, Salât 358)

Resulullah'ın hadislerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın

İbnu Ömer (RA) anlatıyor:

"Resûlullah (SAV) buyurdular ki:

"Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir."

[Tirmizî, Daavât 112)

Resulullah'ın hadislerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın

Ubâde İbnu's-Sâmit (RA) anlatıyor:

"Resûlullah (SAV) buyurdular ki:

"Yeryüzünde, mâsiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin."

(Tirmizî, Da'avât 126)

Resulullah'ın hadislerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın

Ebû'd-Derdâ (RA) anlatıyor:

"Resûl-i Ekrem (SAV), (bir gün) sordu:

"En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran, melîkinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi?" "Evet! Ey Allah'ın Resûlü!" dediler. "Allah'ın zikridir!" buyurdu.

(Tirmizî, Daavat 6 / Muvatta, Kur'ân 24)

Resulullah'ın hadislerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN