Arama

Peygamber Efendimizin döneminde hastalıklar nasıl tedavi edilirdi?

Peygamber Efendimiz, her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da tavsiyelerde bulundu. Onun dönemine kadar gelmiş tıpla ilgili faydalı bulduğu bilgileri, kendi tecrübe ve içtihadıyla birleştirerek sonraki nesillere tavsiye etti. Hz. Peygamber, hastalıklar hakkında şöyle buyurmuştu: "Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın." Sizler için Peygamber Efendimizin dönemindeki hastalıklar ve tedavi yöntemlerini derledik.

Hastalık, insanın her zaman maruz kaldığı bir durum olduğundan, asırlar boyunca bundan kurtulmak için tedavi yolları araştırıldı. Peygamber Efendimiz de hastalıklar hakkında şöyle buyurmuştu: "Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın." [Ebu Dâvud, Tıbb 11, (3874).]

İslam'da bir emanet olan bedene dikkat etmek, sağlıklı olmak önemlidir. Çünkü İslam'da inanmak ve ibadet etmek için aklen ve bedenen sağlıklı olmak gerekir.

Peygamber Efendimiz her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da tavsiyelerde bulundu. Hz. Peygamber, kendi dönemine kadar gelmiş tıpla ilgili faydalı bulduğu bilgileri, kendi tecrübe ve içtihadıyla birleştirerek sonraki nesillere tavsiye etti.

Peygamber Efendimizin tıpla ilgili sözleri ve uygulamalarının hepsine İslami literatürde "et- Tıbb-ı Nebevi" adı verilir. İslâm tıbbında önemli bir yere sahip olan Tıbb-ı Nebevî, çok sayıda, çeşitli hadislerden oluşur.

  • 3
  • 12
PEYGAMBER EFENDİMİZİN BAŞVURDUĞU TEDAVİ YÖNTEMLERİ
PEYGAMBER EFENDİMİZİN BAŞVURDUĞU TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hz. Peygamber, döneminde tıpla ilgili bilgilerin faydalı ve zararlı olanları tespit etmiş, yararlı olanları tavsiye etmiş, zararlı olanları ise terk etmişti. Fakat unutulmamalıdır ki Hz. Peygamber'in sağlık konusundaki tavsiyeleri, terk edildiğinde müeyyide içermez, herkesi aynı yöntem ve nesnelerle tedavi olmak gibi bir mecburiyete zorlamaz.

Peygamber Efendimiz, sağlıkla ilgili bazı tedavi yöntemlerine başvurmuştu. "Üç şeyde şifa vardır: Hacamat, bal şerbeti ve dağlama; fakat dağlamaktan hoşlanmam." buyurmuştu. (Buhari, Tıb, 3., 4) Eskiden Araplar arasında kullanılan dağlama, ıstırap veren tehlikeli bir yöntem olduğu için tavsiye edilmez.

  • 4
  • 12
KANAMAYI DURDURMAK İÇİN HASIR KÜLÜ
KANAMAYI DURDURMAK İÇİN HASIR KÜLÜ

Hz. Peygamber, Uhud Gazvesi'nde yüzünden yaralanmış, aldığı darbenin etkisiyle ikiye bölünen miğferin halkaları yüzüne batmıştı. Müşriklerin saldırısıyla alt dudağı yarılmış, alnında da yaralanmıştı.

Peygamber Efendimiz, zarar gören yerleri önce suyla yıkadı. Kanamanın kesilmemesi üzerine Hz. Fatıma, bir parça hasırı yakarak onun küllerini yaranın üzerine bastırarak kanı durdurdu. Hz. Peygamber, bu tedaviyi susarak onayladı. Günümüzde de kanamayı durdurmak için soğuk su ile yıkandıktan sonra bir bezle tampon yapılması tavsiye edilir.

  • 5
  • 12
KARIN AĞRISI İÇİN BAL ŞERBETİ
KARIN AĞRISI İÇİN BAL ŞERBETİ

Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 74/693) tarafından rivayet edilen bir hadise göre, bir adam, Hz. Peygamber'e gelerek: "Ya Resulallah! Kardeşimin karnında sancı var, ishal olmuş." der. Hz. Peygamber, ona bal şerbeti içirmesini tavsiye eder. Adam ikinci kez gelir ve bal şerbeti içirdiği halde hastalığının geçmediğini söyler. Hz. Peygamber tekrar aynı tavsiyede bulunur. Adam üçüncü kez gelir. Bal şerbeti içirdikçe ağrının daha da arttığını söyler. Hz. Peygamber, "Allah sözünde doğrudur, fakat kardeşinin karnı yalancıdır. Haydi, yine bal şerbeti içir." buyurur. Adam bir kez daha kardeşine bal şerbeti içirince ağrı dinip hasta şifa bulur.

(Buhârî, Tıb,4; Müslim, Âdâb, 32; Tirmizî, Tıb, 31)

Peygamber Efendimiz, balın yaranın acısını artırsa da tedavi edeceğini biliyordu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN