Arama

El yazması kitaplara nakşedilen geleneksel sanatlar

Kuşaktan kuşağa aktarılarak devam eden, geleneksel el sanatlarımız içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olan insan önce mirasçısı olduğu kültürü öğrenir. Ardından da ürettikleriyle o toplumun birikimini zenginleştirir. Peki, dünya üzerinde de önemli etkilere sahip olan geleneksel el sanatları hangileridir? El sanatları nasıl uygulanır? İşte el yazması kitaplara nakşedilen geleneksel sanatlarımız hakkında bilinmesi gerekenler…

  • 1
  • 21
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT

🔸 ''Güzel yazı'' demek olan hüsnü hat yol anlamına gelir. Ölçü ve kaidelerine uyularak yazılan güzel yazı sanatının manası, Kur'an-ı Kerim harfleri ile vücut bulduğu zaman tamamlanmış, sanat olmuş, en özen gösterilen şekli ile kitaplara işlendi.

🔸 Hüsn-i hat yazarlarına "kâtip" denilse de sonraları "hattat" denildi. Yazı çeşitleri, yüzyıllar içerisinde yeni stilleri eklenerek artmıştı.

"Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı".

🔸 Hüsn-i hat sanatı, Osmanlı Devleti zamanında ve günümüzde İstanbul'un sanatın merkezi oldu.

🔸 Varoluşunu Allah kelamına borçlu olan ve O'nun sözlerinin aktarılmasına adanan yazı sanatı, en güzel şekli ile sure ve hadislerin yazılmasında kullanıldı.

  • 3
  • 21
YAZININ EN ZARİF HALİ
YAZININ EN ZARİF HALİ

🔸 İslam yazısı başlangıcından itibaren, nesilden nesile büyük gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yükseltildi. Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi gösterdi. Hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail oldu. Daha II. Bâyezid zamanında hattat Şeyh Hamdullah padişahın da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut yazıları üzerinde çalışarak 'aklâm-ı sitte'de Osmanlı üslûbunu oluşturmayı başarmıştı. Bilhassa sülüs ve nesih yazı çeşitlerinde güzellik unsurları Osmanlı'nın bu döneminde ortaya kondu.

🔸 Harflerin ideal ölçüsünün bulunması, kalem hâkimiyeti ve harflerin satıra dizilmesindeki kuvvet Osmanlı hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir.

🔸 Usta-çırak ilişkisi içerisindeki çalışmayla oluşan kuvvetli gelenek, cami, mescid, mezarlıklar ve müzelerdeki sayısız örnek ve malzemenin İstanbul'da bulunması, hâlâ bu kadîm Osmanlı şehrinin, İstanbul'un hat sanatının merkezi olma vasfını devam ettirmektedir.

  • 5
  • 21
HÜSN-İ HAT ÇEŞİTLERİ
HÜSN-İ HAT ÇEŞİTLERİ

🔸İslam'ın yaygınlık kazanmasından sonra kısa sürede çeşitlenen yazı sanatı 'hüsnü hat'ın kufi, muhakkak, reyhanî, sülüs, nesih, tevki, rika, ta'lik, divani olmak üzere farklı çeşitleri bulunur.

Hüsn-i hattın çeşitleri haberini okumak için tıklayın.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN