Arama

Türk lehçelerinde "oruç"

Ramazan ayının mahiyetini teşkil eden oruç, Müslümanların mağfireti için bir vesiledir. Müslümanlara bir armağan olan oruç, İslam ülkelerinde farklı karşılıklar bulmaktadır. İslam aleminin içinde bulunan Türk devletleri ve topluluklarında "oruç" birbirinden kıymetli kelimeler ile anılmaktadır. Peki, bu karşılıklar nelerdir?

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Oruç- Oruc

◾ Oğuz grubundan olan Azerbaycan Türkçesinde "oruç" kelimesini "oruc" sözcüğü karşılamaktadır. Arapça kökenli kelimede bariz bir fark görülmese de -ç- değişimi olduğunu söylemek mümkündür.

Allah orucunuzu qƏbul etsin!

Allah (CC) orucunuzu kabul etsin.

Türk lehçelerinde "Ramazan"

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Oruç- Oraza

◾ Oğuz sınıfının bir diğer temsilcisi olan Türkmen Türkçesinde "oruç" kelimesi bulunduğu gruptan ziyade kuzeybatı grubunun özelliğini taşımaktadır. Bu bağlamda da "oraza" kelimesi ile karşılık bulur.

Tutqan orazanıznı Allah qabul etsin.

Allah (CC) tuttuğunuz oruçları kabul etsin.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Oruç- Ro'za

◾ Özbek Türkçesi Karluk grubunun temsilcilerindendir. Bu lehçede "oruç" kelimesini "ro'za" sözcüğü karşılamaktadır. Oruç kelimesi diğer lehçelerde "oraza" şeklinde karşımıza çıkarken Özbek Türkçesinde /o/ harfinin düştüğünü görmekteyiz.

Ro'zangiz muborak bo'lsın!

Orucunuz mübarek olsun.

Ortak değerlerimiz "dağ"

UYGUR TÜRKÇESİ

Oruç- Roza

◾ Güneydoğu Türk lehçelerinin en köklü Tükçesine sahip olan Uygur Türkçesinde "oruç" sözcüğü yerine diğer lehçelerde de olduğu gibi "roza" kelimesini kullanmaktadır.

Roza ayt kuttı bolsın!

Oruç ayı kutlu olsun.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Oruç- Uraza

◾ Kuzeybatı grubundan olan Başkurt Türkçesinde "oruç" sözcüğü "uraza" kelimesiyle karşılık bulmaktadır. Diğer lehçelerde de bu kelime mevcuttur fakat Başkurt lehçesinde farklılık olarak o değişimi görülmektedir.

Uraⱬa sizge qayırlı bolsın.

Oruç size hayırlı olsun.

Ortak değerlerimiz "vatan"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN