Arama

Necip Fazıl'ın gözünden Ulu Hakan ll. Abdülhamid'in portresi

Osmanlı İmparatorluğu'nda gelmiş 36 padişahın en büyüklerinden Ulu Hakan ll. Abdülhamid hakkında, tarihin çeşitli dönemlerinde uydurma ve yalan bilgiler yayılmaya çalışıldı. Necip Fazıl ve onun bükülmez silahı Büyük Doğu ise daima zorlu zamanların çetin hengamesini üstlendi. Necip Fazıl, Ulu Hakan'ı gerektiğinde zindana düşmek uğruna müdafaa etti. Büyük Doğu'da düzenli bir rutinde devam eden yazıların derlenmesiyle bu eşsiz eser oluştu. Sizler için Necip Fazıl'ın 'Ulu Hakan ll. Abdülhamid' eserinden alıntılar derledik.

  • 1
  • 21
"Ulu Hakan ll. Abdülhamid Han" eseri
Ulu Hakan ll. Abdülhamid Han eseri

🔻 ll. Abdülhamid'in düşmanları, sahte bir dünya kurdular. Bunun en yakın şahitlerinden birisi de Necip Fazıl'dı. Onu doğru bir şekilde anlatmak, Ulu Hakan'ın haklı davasını ortaya koyabilmek için bu eseri telif etti.

🔻 Necip Fazıl, bu eserinin muhtevasını şu satırlarla tarif buyurdu:

"Öyleyse bu eser, hangi neviden olursa olsun, ne bir tarih, ne bir tarihî edebiyat; sadece vakıalar temeli üzerinde, ilmî, aklî, teessürî, her melekeye dayanan bir (tez), bir (manifest), bir dâva çerçevesi..."

Necip Fazıl Kısakürek sözleri

"1943 yılına kadar lehinde takınılacak her edâ, akrebe kelebek demekten farksız sayılan Abdülhamîd hakkında, aynı yıldan başlayarak; "Durun, Abdülhamîd tarihin en büyük kurbanıdır ve üzerinde sahte ilim imâl edilmiştir!" hükmü ilk defa "Büyük Doğu"dan fışkırdı. Ondan sonra ve hele son zamanlarda, Abdülhamîd'i arama gayreti modalaştı. İman ve İslâm dâvasında da aynı şey olmadı mı?"

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl'ın İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki bilinmeyen kaydı

"Ne dünya, ne memleketinin içini görebilen, ne de dünya ve memleketine kendi içini gösteren, güya şeffaf camlı saray pencerelerinde bir çocuk... Sıska denilecek kadar zayıf; ve içi humma dolu,yeşil hareli bir çift göze sahip...

Baktığı yeri oyan bu gözler, onun otuzüç yıla varan hükümdarlığının her sahnesinde karşınıza çıkacaktır."

Necip Fazıl Kısakürek

Tek davası O'nu bulmaktı

  • 4
  • 21
Necip Fazıl'ın gözünden Ulu Hakan ll. Abdülhamit'in portresi
Necip Fazıl’ın gözünden Ulu Hakan ll. Abdülhamit’in portresi

"Ulu Hakan II. Abdülhamîd Han zaman ve mekânlarda bulunur. Hele, üstübaşı mücevher sergisi hâlinde çocuklar bahçeye asla salıverilmez. Salıverilecek olsa, yanlarında harem ağalan eksik olmaz. Bu şartlardan hiç biri yerine gelmese de mücevher deposu çocuklar, yapayalnız, koca salonda uykuya dalmış olsalar, çocuk Abdülhamîd'in onların gafletleriyle alay etmek için zekî ve nefis bir şaka yaptığı hatıra gelir de soymak kastiyle hareket ettiği düşünülemez. Nihayet hâdiseye bir ân için hırsızlık nazarıyla bakılsa, sarayın ısırgan gözlü gardiyanlarla dolu hapishane duvarları arasında böyle bir harekete hiç bir sebep gösterilmez. Ve nihayet en bön hakikat göziyle dahi, bütün bu anlatılanların yüzde yüz yalan olduğunu kestirmekten başka akla yol kalmaz."

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl şiirlerinde ölüm teması

"Abdülhamîd hakkındaki kast o kadar büyük, köklü ve plânlıdır ki, onu her ne pahasına ve hangi usulle olursa olsun çürütmek için, hissî ve sahte tarafından fikrî, el atılmadık vâsıta bırakılmamıştır."

Necip Fazıl Kısakürek

"Aynı göğün uzak yıldızları" Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in kesişen yolları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN