Arama

Necip Fazıl'a göre şiir nedir, şair kime denir?

Şiirin ne olduğu ve nasıl yazılması gerektiği asırlar boyunca edebiyatçılar tarafından tartışıldı. İmgelerle kurulan bu kadim sanatın pek çok kez tanımı yapıldı. Edebiyatımızın Sultanü'ş Şuarası Necip Fazıl Kısakürek, bu kadim mesele ile ilgili şöyle der: "Şiir nedir? suali çok eski ve pek çetin… Bu sual, insanoğluna Aristo'dan bugüne kadar duman kıvrımlarındaki muadelenin tespiti kadar zor göründü. Bu yüzden gayet âdi laflar ettiler." Usta kalem, İdeolocya Örgüsü'nde şiir hakkında görüşlerini belirtti. Peki, Necip Fazıl'a göre şiir nedir, şair kime denir?

  • 1
  • 21
Edebiyatımızın en kadim türü
Edebiyatımızın en kadim türü

🔹 Şiir, edebiyatımızın en kadim türlerinden biridir. Sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatı olarak tanımlanan şiir, her dönemde duygularımıza ve düşüncelerimize hitap eder. Fakat aynı zamanda güzel sanatların en üstünü ve en zor olanıdır.

🔹 Şiirde kullanılan imge, benzetme, eğretileme ve yan anlamlar onu günlük dilden ayırır. Ancak şiir sadece bir ilham ve teknik maharete bağlı değildir. Aynı zamanda bir kültür de gerektirir. Şiirimizde kalıcı olan adlar geniş bir kültür birikimine sahiptir.

🔍 Şiir türleri nelerdir?

🔹 İmgelerle kurulan bu kadim sanatın pek çok kez tanımı yapıldı. Cahit Sıtkı "Şiir, sözcüklerle güzel biçimler kurmak sanatıdır. Ama sözcük nedir? Bir anlamı, bir çağrışımı, bir gölgesi, hatta bir rengi ve tadı olan nesnedir." olarak tanımlarken, Goethe onu gökyüzüne çizilmiş resim olarak görür.

🔹 Şiirin nasıl yazılması ve şairlerin nelere dikkat etmesi meselesi de oldukça eskidir. Fuzuli ilme dayandırılmayan şiiri, harcı ve hesabı olmayan duvara benzetir.

🔹 Edebiyatımızda önemli izler bırakan Necip Fazıl, bu kadim mesele şiir hakkında görüşlerini 'İdeolocya Örgüsü' başlığı altında belirtir.

🔹 Şiir üzerindeki asırlık tartışma için şöyle der: "Şiir nedir?" suali çok eski ve pek çetin… Bu sual, insanoğluna Aristo'dan bugüne kadar duman kıvrımlarındaki muadelenin tespiti kadar zor göründü. Bu yüzden gayet âdi laflar ettiler. Aristo'dan Polo Valery'ye kadar bütün poetik fikirciler, ya sahilsiz bir tecrit denizinde boyuna açıldılar: Yahut aşağının bayağısı birtakım kaba tekerlemeler düştüler."

🔹 Necip Fazıl, poetikası gereği, şiir çizgisi diğer şairlere göre daha belirgindir. Usta kalem, şiirin varlığını ve amacını düşünce dünyasının ürünü olarak kabul eder.

🔹 Şairin ve şiirin anlam dünyası, bu çerçevenin içinde oluşur, "mutlak" bir niteliğe kavuşur. Edebiyatımızın Sultanü'ş Şuarası Necip Fazıl, İdeolocya Örgüsü'nde şiirin ne olduğunu ve nasıl yazılması gerektiğini şöyle tanımlar:

🔹 Bizce şiir, mutlaka hadiseleri arama işidir. Eşya ve hadiselerin, bütün mantık yasalarına rağmen en mahrem, en mahcup, en nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve nispetlerini bularak mutlak hakikat işi…

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN