Arama

Nabi'nin Hac yolculuğunu anlatan Tuhfetü'l-Haremeyn'den alıntılar

Seyahatname dediğimiz vakit hiç şüphesiz aklımıza ilk gelen Evliya Çelebi ve eseridir. Fakat Seyahatname türü içerisinde öyle bir eser vardır ki hem edebiyatımız hem de Osmanlı tarihi için büyük önem arz eder. Eser, şair Nabi'nin 1678-1679 yılları arasında yaptığı Hac yolculuğunu anlattığı Tuhfetü'l-Harameyn'dir. Nabi'nin yolculuk macerasını anlatan eser, Peygamber Efendimiz ve mübarek beldeler hususunda da oldukça zengin bir kaynaktır. İşte Nabi'nin Hac yolculuğunu anlatan Tuhfetü'l-Haremeyn'den alıntılar…

🔶 Sakın terk-i edebden kûy-i mahbûb-i Hudâ'dır bu
Nazargâh-ı ilahîdir makâm-ı Mustafa'dır bu

🔎Bilinmeyen kelimeler

Kuy: Köy
Huda: Allah
Nazargah: Nazar edilen yer

📌Saygıyı terk etmekten sakın! Burası Allah'ın sevgilisinin mahallesidir. Burası Allah'ın nazar ettiği yer, Muhammed Mustafa (s.a.v) makamıdır.

🔎NABİ KİMDİR?

🔶 Rızâyı sora sora Kâbe'yi bulur âdem
Hemân yola düşelim kûy-ı dil-rubâ diyerek

🔎Bilinmeyen kelimeler

Adem: İnsan, yokluk
Heman: Hemen
Dil-ruba: Gönü alan sevgili

📌 İnsan, rızâyı sora sora Kâbe'yi bulur. Gönül alan sevgilinin mahallesi diyerek hemen yola düşelim.

📚 Nabi'den oruca dair öğütler

🔶"Ey Beyt-i Haram safha-ı gufrâne makâm
V'ey Bâb-ı Selâm'ı medhal-i dâr-ı selâm
Ey mültezem-i şerîfi müstelzim-i afv
Ve'y zemzemi safha-şuy-i-isyân-ı enâm"

🔎Bilinmeyen kelimeler

Gufran: Af
Medhal: Giriş yeri
Mültezem: Gerekli görülen
Müstelzim: Gerekli kılan
Şuy: Yıkama
Enam: Halk

📌 "Ey Beyt-i hârâmı, af safhalarına makam olan;
Ey Babüsselâm'ı, cennetin giriş yeri olan;
Ey mültezem-i şerîfi, affı gerektiren,
Ey zemzemi günâhkarların günah sahiflerini yıkayan makam."

🔶 "Kâ'be k'ez û der-heme dilhâ rehest"

🔎Bilinmeyen kelimeler

Dilha: Gönüller
Reh: Yol

📌 Kâ'be, bütün gönüllerde bir yoldur.

Nabi'nin şiiri Medine minarelerinden neden okundu?

🔶 "Misal-i Kâ'be ayâ nûr dide-i uşşâk
Gören cemâlini müştâk, görmeyen müştâk"

🔎Bilinmeyen kelimeler

Dide: Göz
Uşşak: Aşıklar
Müştak: Özleyen

📌 Âşıkların gözleri acaba Kâbe gibi bir nûr görmüş müdür? Onun cemâlini gören de görmeyen de onu özlemektedir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN