Arama

Mehmet Emin Yurdakul’un Küçük Vatandaşları: Çocuklar

Servet-i Fünun şiirinin zirve dönemlerinde halkın içinden bir ses doğdu. Cephedeki askerler tarafından şiirleri okunan, gençlere millet olmanın gereklerini anlattığı eserleriyle yıllar sonra da yaşayan bu ses Mehmet Emin Yurdakul'du. O, şiirini sanat için değil milletine hizmet için yazdı ve başarılı da oldu. Muhatapları yalnızca gençler ve yetişkinler değildi. Usta kalem, çocukları da unutmamış, onlar için "Küçük Vatandaşlarım'a" ithaflı şiirler yazmıştı.

◾ Mehmet Emin Yurdakul, "Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur" deyişi ile dünya görüşünü tek bir cümleyle ortaya koyan milli edebiyat meselesi yeni yeni söz konusu olurken kendi kalemini bu uğurda bileyen isimlerden biridir.

◾ Sanatlı yazım diliyle bilinen Servet-i Fünun şiirinin yükseldiği dönemde sade, akıcı Türkçe şiirleri ve hece veznini tercih etmesiyle dikkatleri çekmiştir.

Milli bütünlüğün şiirsel anlatımları

◾ Mehmet Emin Yurdakul, şiirini milletin hizmetine adamıştır. O yüzden şiirlerinde sanat kaygısı değil safi yurt sevgisi ile harmanlanmış öğütler görülür. Ayrıca hece ile yazmasına rağmen 7'li, 11'li gibi hece ölçülerini kullanmamış; 16'lı, 19'lu gibi alışık olunmayan vezinleri tercih etmiştir. Bu da kaleme aldığı mısraların uzun olmasına sebep olmuştur.

Herkesin okuyup anlayabileceği şiirler yazma amacını güden şair, ayrıca Tevfik Fikret ve Mehmet Akif gibi nazımı nesre yaklaştırmaya çalışmış, manzum hikâye şeklinde şiirler kaleme almıştır.

◾ Servet-i Fünun'un yüksek sanatlı şiirleri karşısında arkasına halkı alan; savaş döneminde tam da insanların aradığı, beklediği şiirleri yazarak vatandaşlara moral ve güç aşılayan Mehmet Emin'in bu girişimi, edebiyat dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştır.

Ünlü şairlerin kaleminden "şehadet" ile ilgili şiirler

Şiirleri sanatsal açıdan tekdüze, ahenksiz sayılsa da kimilerine göre çok coşkuludur.

Kafiyeye pek önem vermeyen yazar, ahengini rediften alan şiirler kaleme almıştır. "Milli fayda" güderek şiir yazan Yurdakul'un ilk yayımlanan kitapları daha çok gençler için ve uzun epik şiirlerden oluşur. Bu konular dışındaki şiirleri kitaplaşsa da bütün şiirleri o dönemde bir araya getirilmemiştir.

◾ Şiirlerini yalnızca gençler için yazmayan Yurdakul, çocuklar için "Küçük Vatandaşlarım'a" ithaflı şiirler yazmıştır. Milli bilinç aşılayan, aile, ev, saygı, eğitim gibi konularda öğütler veren bu şiirler, çocuklara uzaktan ve yukardan bakan bir üslupla değil aksine onların diline yaklaşarak yazılmıştır.

◾ Şairin hikâyeleştirerek yazdığı bu dizeler dışında ithafsız çocuk şiirleri de bulunur.

Edebiyatta eski kuşak - yeni kuşak kavgası

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN