Arama

Kelile ve Dimne nedir? Kelile ve Dimne'den 15 alıntı

Edebiyat tarihindeki ilk fabl örneklerinden biri olan Kelile ve Dimne, yüzyılların eskitemediği bir eserdir. Mevlana'dan La Fontaine'e kadar sayısız kaleme kaynaklık eden Kelile ve Dimne, tarih boyunca en çok okunan, çevrilen ve uyarlaması yapılan kitaplar arasındadır. Bir vezirin padişahına yaptığı nasihatlerden ve padişahın sorduğu sorulara verdiği cevaplardan meydana gelir. Beydeba'nın yüzlerce yıl önce verdiği öğütler bugün de geçerliliğini korur. Kelile ve Dimne'nin günümüze dair mesajlarından 15 alıntı derledik.

  • 1
  • 15
Kelile ve Dimne nedir?
Kelile ve Dimne nedir?

"Varlıklı olduğu halde cimrilik yapanın hiçbir bahanesi yoktur."

Beydeba

📌 Kelile ve Dimne nedir?

Kelile ve Dimne, Hindistan'da M.300 yılında sözlü kültür ortamında dolaşan masalların derlenerek Pança-tantra adı ile toplanan Sanskritçe eserdir. Eserin bilinen en eski adı ise Sanskritçe Tantrâkhyâyika'dır. Beş bölümden oluşan esere Hint, Arap ve Fars'tan yeni bölümler eklenmesiyle zaman içinde Kelile ve Dimne'ye dönüştü.

◾ Temel konusu ahlak ve siyaset olan Kelîle ve Dimne, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'den La Fontaine'e kadar sayısız kişiye ve esere kaynaklık etti.

◾ Konusuyla ve hikâyeleriyle dünyada âdeta bir "Kelîle ve Dimne edebiyatı" oluştururken yazmalarındaki minyatürlerle de İslâm minyatür sanatında dikkat çekici bir geleneğin doğmasını sağladı.

Kelile ve Dimne'den hayata dair 20 alıntı

"Ömrü boyunca yalnızca kendi geçimini sağlayacak kadar çalışıp başka da hiçbir iş yapmamış olan bir insan hayvandan sayılır."

Kelile ve Dimne

📌 Kelile ve Dimne nedir?

◾ Çincede Avadanas, Süryanice ve Arapça versiyonlarında Kelile ve Dimne adı ile de anılır.

◾ Bunların dışında eser, eski Farsça ve Tibet edebiyatlarına da geçerek geniş bir coğrafyaya yayıldı ve altmıştan fazla dile çevrildi.

◾ Doğu'dan, Avrupa milletlerinin edebiyatlarına ise Bidpai adı ile aktarıldı. Pek çok dilde araştırma konusu olan eserin en eski çevirisi Tibetçeden yapılandır.

10 Padişah'tan 10 Şiir okumak için tıklayın

"Yumuşak huyluluğu yüzünden zarar gören kimse ancak bilgi ile bu zarardan korunabilir."

Kelile ve Dimne

◾ Kelile ve Dimne, Kanûnî Sultan Süleyman ve II. Abdülhamid'e Humâyûn-nâme (padişah kitabı) adı ile ve bazı düzenlemeler yapılarak sunuldu.

◾ Tarih boyunca en çok okunan, çevrilen ve uyarlaması yapılan kitap arasındadır.

◾ Eserin özünü, hükümdar ile aristokrat bir aydın arasında vuku bulması temenni edilen istişare sohbetleri oluşturur.

İsmet Özel'in en sevilen şiirlerini okumak için tıklayın

  • 4
  • 15
Kelile ve Dimne konusu
Kelile ve Dimne konusu

"İlim ve karakter sahibi erdemli bir insan, yüksek bir mevki sahibi olmayabilir belki. Hatta adı sanı bilinmiyor da olabilir böylelerinin. Ama bir mevkie gelince, yükseldikçe yükselir ve şahlandıkça şahlanır adeta. Tıpkı ateşten çıkan bir kıvılcım gibi. Ateşi yakan kişi kıvılcımı söndürmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın onun yükselmesine engel olamaz."

Kelile ve Dimne

📌 Kelile ve Dimne konusu nedir?

◾ Otorite kaynağına yakınlık, uzaklık; otoritenin devamını sağlayan temel ilkeler; halk - hükümdar ilişkisi, hükümdar - vezir ilişkisi, siyâsî ihtiraslar, ehliyet, beceriklilik, ihanet; hile gibi konular kitap boyunca uzayan sohbetin temel mevzularıdır.

◾ Kitaptaki bölümlerde idarecilere yol göstermek için insan kişiliğini hayvan sembolleriyle karakterize eden alegorik anlatılar kullanılır.

◾ Bu yüzden esere "politika ve idare sanatı üzerine beş kitap" şeklinde karşılıklar verilir.

Muhibbî Divanından alıntılar okumak için tıklayın

"Eğer işlerinin ehli değillerse bir işi yapanların sayıca çok olmaları fayda değil, zarar getirir."

Kelile ve Dimne

◾ Her masalda önce bir giriş hikâyesi vardır ve bu hikâyede kitaptaki masal ve hikâyelerin nasıl meydana geldiği ve hangi amaçla kaleme alındığı anlatılır.

◾ Bir masaldan diğerine geçen anlatıcı, anlatacağı masala ait bir beyit veya kıta söyler.

◾ Bu kısım anlatılacak olan masalın bir özeti gibidir.

◾ Bu beyit veya kıtayı dinleyenler, 'Bu nasıl olmuş' diye sorarlar ve ardından masal anlatılır.

◾ Hikâye veya masalın sonunda aynı beyit ya da kıta tekrar edilir.

7 Güzel Adam'dan 70 alıntı için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN