Arama

Erol Güngör’ün Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak kitabından tespitler

Ülkemizin çıkardığı en parlak mütefekkirlerden olan Erol Güngör, olayları gözlemleme ve sorun tespit çalışmaları ile Türk akademi tarihine damga vuran mühim bir isimdir. Eserlerinde ilgi duyulmayan kıymetli meselelere yoğunlaşan Güngör, bu sayede büyük bir ilmi şöhrete sahip olmuştur. Ahlak meselesi ile bilhassa alakadar olan Erol Güngör'ün "Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak" kitabından daha önce duymadığınız, önemli alıntıları bir araya getirdik. Erol Güngör Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. Erol Güngör eserleri, hakkında, çalışmaları, sözleri, alıntılar, makaleleri, tespitleri…

  • 1
  • 20
Ahlak
Ahlak

"Ahlak dediğimiz zaman, akla gelen şey sadece insan davranışlarıdır. İnsandan başka canlıların hareketleri ahlaki davranış sayılmaz. Hayvanların ahlakı yoktur; çünkü onların zekâları "iyi" ve "kötü" hareket kavramlarının doğmasına, üstelik bu davranışların mükâfat veya ceza ile karşılanabilmesi için, bir sosyal düzenin kurulmasına yetecek kadar gelişmemiştir."

Erol Güngör

Gerçek bir entelektüel: Erol Güngör

  • 2
  • 20
Ahlak olmazsa
Ahlak olmazsa

"Ahlak olmazsa, toplum hayatı denen şey de olmaz, yani insanlar bir arada yaşayamazlar. İnsanlar hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini bildikleri takdirde, başkalarının nasıl davranacağı hakkında da kuvvetli tahminlerde bulunabilir ve böylece güvenlik duygusu içinde yaşarlar. Neyin iyi, neyin kötü olduğu hakkında ortak bir anlayış bulunmasaydı, insanlar arasında düzen ve huzur yerine tam bir kargaşalık hüküm sürerdi."

Erol Güngör

Bir derin zihin ve tefekkür sahibi

  • 3
  • 20
Ahlak ve öğrenme
Ahlak ve öğrenme

"Ahlak her şeyden önce bir öğrenme hadisesidir, yani insanda birtakım psikolojik mekanizmaların faaliyeti sonunda kazanılan davranış şemalarından ibarettir."

Erol Güngör

Nihad Sami Banarlı'nın başucu eseri Türkçenin Sırları'ndan alıntılar

  • 4
  • 20
Tekrar yoluyla alışkanlık
Tekrar yoluyla alışkanlık

"İnsan bu türlü bahanelerle kendini kurtarma yolunu sık sık kullandığı takdirde, adeta bataklığa düşmüş gibi, çabaladıkça daha çok batar; her hatalı hareket bir başka hatayı davet eder. Unutmayalım ki, tekrarlar yoluyla alışkanlık kazanma başlıca öğrenme usullerinden biridir; sık sık ahlak dışı davranışlar yapan insanın da ahlaksızlığa alışması pek mümkündür."

Erol Güngör

Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"

  • 5
  • 20
Akıl ve ahlak ilişkisi
Akıl ve ahlak ilişkisi

" İntiharla cinayet arasında bir fark yoktur; her ikisinde de bir insanın yaşama hakkını elinden almış oluyoruz. Nitekim İslam dini bu yüzden intihar eden insanı katil sayar ve onun cenazesi için dini tören yapılmaz. Yalnız akıl hastalarında görülen intiharları bunlardan ayrı tutmak gerekir; zaten hem kanunlarımız hem de törelerimiz onları ahlaklı davranmakla yükümlü kılmaz. Basit bir ifade ile söylersek, aklı olmayanın ahlakı olamaz."

Erol Güngör

Yahya Kemal ve Aziz İstanbul

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN