Arama

Ahmedi'nin İskendername'sinden hikmet dolu sözler

14. yüzyılda Anadolu'da yetişmiş en büyük divan şairi olarak kabul edilen Ahmedi, edebiyatımızda İskendername isimli eseriyle şöhret buldu. Eserde Kur'an'da ismi geçen Zülkarneyn unvanlı İskender'in hikâyesi anlatıldı. İskendername, Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikâyesiydi. Ayrıca devrin tüm ilimleri hakkında ansiklopedik bilgiler vermesi nedeniyle de bilim tarihi bakımından önem taşıyan didaktik bir eserdi. Son bölümü ise, insanlık tarihinin bir özeti niteliğindeydi. İşte Ahmedi'nin çok kıymetli eseri İskendername'sinden hikmet dolu sözler...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

"İlmi olmayanda hüner,
Hayası olmayanda saadet yoktur."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

Ahmedi kimdir?

📌Edebiyatımızda İskendername ve sonundaki "Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân" kısmı ile şöhret bulan Ahmedi, 14. yüzyıl divan şairlerinden biriydi.

📌Asıl adı İbrâhim, lakabı Tâceddin, babasının adı ise Hızır'dı. Hayatı hakkındaki bilgiler yetersiz ve tutarsızdı.

📌Kaynaklar Ahmedi'nin Germiyanlı veya Sivaslı olduğuna dair iki ayrı rivayet sundular.

📌Ahmedi birçok eser kaleme aldı. Yazdığı Türkçe eserlerle edebiyat ve bilim dilinin ilk örneklerini verdi ve Türkçenin gelişmesine büyük katkı sağladı.

"Yarin açtığı yara merhem,
Yardan gelen dert ilaçtır."

Ahmedi'nin İskendername isimli eserini okumak için tıklayınız

İSKENDERNAME

📌Ahmedi, ilk önemli manzum eserlerden biri olan İskendernâme adllı mesneviyi Germiyanoğlu Süleyman Şah nâmına kaleme alarak 1390'da tamamladı.

📌Eserde hikâye kurgusu içerisinde din, tasavvuf, ahlâk, felsefe, coğrafya, astronomi, metalürji, tıp, siyaset gibi pek çok ansiklopedik bilgi yer aldı. Bunun yanında "Osmanoğulları"na gelinceye kadar tüm devletler ve insanlık tarihi özet olarak aktarıldı.

📌 "Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân" başlıklı son bölümü ilk Türkçe Osmanlı vekayi'nâmelerinden sayıldı. Hükümdarlara ve kumandanlara yönelik öğütlere yer verilmiş olması nedeniyle bir siyasetnâme olarak da değerlendirildi.

Vekayi'nâme: Osmanlı tarihçiliğinde olayları kronolojik sırayla ele alan ayrıntılı tarihlerin genel adı.

📌Yurt içinde ve yurt dışında pek çok yazmasının bulunması, İskendername'nin ne kadar beğenilip okunduğunu göstermektedir.

"Bir söz söylendi mi atılmış oka benzer,
Onun geri dönüşü imkansızdır."

Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'undan 25 alıntı

"Tövbeni bugün etmen gerek
Yarın ölüp ölmeyeceğini kim bilir."

Çağları aşan eser: Hayriyye

"Hak seni insan yarattığına göre
Kibir şeytan işidir, bırak onu"

Divan şiirinin en iyi şairi Fuzuli'den 30 anlamlı söz

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN