Arama

2023'te en çok okunan 23 kitap

2023'ün son günlerine yaklaşırken, edebiyat dünyasında ilham alabileceğiniz 23 kitabı sizin için derledik. Bu seçkide, içerikleriyle sizi kendisine çekecek, düşündürecek kitaplar bulunuyor. Her biri, kendi alanında birer başyapıt olan bu eserler, 2023'ü unutulmaz kılacak. İşte, 2023'ün bitmeden keşfedilmesi gereken olağanüstü 23 kitap ve her birinden seçilmiş etkileyici alıntılar...

  • 1
  • 46
Kuşeyri Tefsiri
Kuşeyri Tefsiri

Kuşeyri Tefsiri

Yazar: Abdülkerim Kuşeyri
Yayın Tarihi: 2023
Sayfa Sayısı: 480

Abdülkerim Kuşeyri'nin Kuşeyri Tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ve tasavvuf düşüncesini ele alan önemli bir eserdir. Kitap, Kuşeyri'nin Fusûsu'l-Hikem adlı eserinden hareketle, tasavvuf düşüncesinin temel kavramlarını ve ilkelerini inceliyor. Ona göre; tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in temel mesajlarından biridir. Ayrıca, dönemin önemli tasavvuf âlimleri ile yaptığı görüşmelerden de yararlanarak kitabında, tasavvuf düşüncesini, Kur'an-ı Kerim'in ışığında ele alıyor.

◾ Kuşeyri, kitabının "Fenâ ve Beka" bölümünde, fenâ ve beka kavramlarını inceliyor. Kuşeyri burada fenâ ve bekanın tasavvuf düşüncesinde önemli bir yeri olduğunu, fenâ ve bekanın ne anlama geldiğini tasavvufi açıdan ele alıp yorumluyor.

Kuşeyri kimdir?
Kelâm, tefsir ve hadis âlimi Abdülkerim Kuşeyri, müderris, mutasavvıf ve yazardır.
27 yıl boyunca hadis dersleri vermiştir.

Letâifü'l-İşârât ne demektir?
Letâifü'l-İşârât, işaretlerin incelikleri anlamına gelmektedir.

"Nefis sana doğruyu, kalp sana yalanı söylemez."

Kuşeyri Tefsiri

  • 3
  • 46
Metafizik - Fahreddin er-Râzî
Metafizik - Fahreddin er-Râzî

Metafizik

Yazar: Fahreddin er-Râzî
Yayınevi: Fikriyat Yayınları
Yayın Tarihi: 2023
Sayfa Sayısı: 640

◾ Fahreddin er-Râzî'nin Metafizik kitabı, metafizik düşüncenin temel kavramlarını ve ilkelerini ele alan önemli bir eser niteliği taşıyor. Kitap, metafiziğin tarihsel gelişimini, farklı metafizik ekolleri ve metafiziğin temel sorunlarını inceliyor.

◾ Razi, bu kitabında, metafiziğin, varlık ve bilgi üzerine düşünen bir felsefe disiplini olduğunu, aynı zamanda metafiziğin temel kavramlarını ve ilkelerini, hem teorik hem de pratik açıdan ele alıyor. Kitabın "Varlık" bölümünde ise Fahreddin Razi, varlığın temel özelliklerini inceliyor.

Fahreddin er-Râzî kimdir?
Fahreddin er-Râzî, müfessir, fizikçi ve İslâm âlimidir.

"Akli deliller sözümüzün doğruluğuna delalet ediyorsa, sonra Kur'an ve hadislerinin zahirinin bunu desteklediğini görüyorsak kesinlik kuvvetlenir ve şüpheler ortadan kalkmış olur."

Metafizik - Fahreddin er-Râzî

  • 5
  • 46
Fesüphanallah - Alev Alatlı
Fesüphanallah - Alev Alatlı

Fesüphanallah

Yazar: Alev Alatlı
Yayın Tarihi: 2019
Sayfa Sayısı: 319

Alev Alatlı'nın Fesüphanallah kitabı, felsefi ve edebî türde bir eser. Kitabında, farklı disiplinleri bir araya getirerek, okuyucuyu hem düşündürmeyi hem de eğlendirmeyi amaçlamış.

◾ Kitap, üç bölümden oluşmakta; birinci bölümde, felsefenin temel kavramlarını ve ilkelerini, ikinci bölümde Alatlı, farklı felsefe ekollerini ve düşünürlerini tanıtıyor. Kitabın üçüncü bölümünde ise Alatlı, kendi felsefi görüşlerini ve düşüncelerini paylaşıyor.

◾ Akademik okuyucular adına felsefenin temel kavramlarını ve ilkelerini öğrenmek için faydalı bir kaynak niteliğinde. Kitabın içeriği, zengin ve çeşitli olmakla birlikte Alatlı'nın kitabının dili, akıcı ve anlaşılırdır. Felsefi kavramları ve teorileri, günlük yaşamdan örnekler vererek açıklıyor. Bu da okuyucunun kavramları daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.

Alev Alatlı kimdir?
Alev Alatlı, Türk yazarımızdır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN