Arama

1 yazarı sevmek için 3 neden

Şüphesiz her okurun bir yazarı çok sevmek için son derece haklı ve bir o kadar da özgün gerekçeleri vardır. Fikriyat olarak bu bilinçle yola çıkarak, okurlarının edebiyatın öne çıkan yazarlarını neden sevdiklerine ilişkin bir tartışma başlatıyoruz. Öyleyse soruyoruz: Siz bu yazarları niçin okuyorsunuz?

  • 1
  • 10
Halit Ziya Uşaklıgil
Halit Ziya Uşaklıgil

1- Dünyanın ortasında yapayalnız ve metruk hissetmenin ne demek olduğunu ısrarla kurcalayarak modernlik deneyiminin ağırlığını yaşattığı için...

2- Ruhunun derinliklerine kadar soyunan ve daima arzu eden karakterleri için...

3- Edebiyatın özerkliğini sonuna kadar savunurken özel hayatın ve bireysel olanın gerçekliğini gösterdiği için...

Modern romanın öncüsü: Halid Ziya Uşaklıgil

  • 2
  • 10
George Orwell
George Orwell

1- Avrupa'nın masal geleneğini allak bullak eden bir destan yazdığı için...

2- 2+2'nin 4 etmediğini öğrenmek için...

3- Çağının tanığı olmanın kabullenmekten değil, yüzleşmekten geçtiğini her eylemiyle bir kez daha anlattığı için...

George Orwell'ın Daralma kitabından alıntılar

  • 3
  • 10
Umberto Eco
Umberto Eco

1- Okuyacağınız kitapları daha iyi okumamızı sağlayacağı ve onu okuduktan sonra "acaba daha önce okuduğum kitapları tekrar mı okusam," sorusunu sordurduğu için...

2- Yapısalcılardan faydalanırken, üstüne bir de onlara var oldukları için teşekkür ederken bir yandan da onları eleştirmekten geri durmadığı, bunu yaparken de gülümsediği için...

3- Sadece kendisi ve okurlarına farklı bir ethos, pathos, logos tarzını, ironi ve retorik eğilimini sunduğu için ve masaldaki okurun rolünü yüzyılın en güçlü eleştirel teorisi haline dönüştürdüğü için...

Medeniyeti yazan Umberto Eco'dan mutlaka okumanız gereken 15 kitap

  • 4
  • 10
Marcel Proust
Marcel Proust

1- Derinlikli anlatımıyla toplum içindeki bireyin ötesini görmemizi ve kendimize ve başkalarına belirli bir mesafeyle bakmamızı sağladığı için...

2- Burjuva kültürünün kabul-dışlama düzlemini detaylarıyla yansıttığı ve birtakım ritüeller içinde var olmanın ne anlama geldiğini tabuları zorlayarak aktardığı için...

3- Şatafatlı bir dilin bile ne kadar sade olabileceğini gösterdiği için...

Marcel Proust'un dev romanı Kayıp Zamanın İzinde'den 20 alıntı

  • 5
  • 10
Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges

1- Modernist akımı savunanların söylenecek her şeyi söylendi derken yepyeni hikayeler anlatmayı başardığı için...

2- Evrenin körcesine dolaştığımız bir kütüphane olduğunu bildiği için...

3- "Düşleyenin düşünde, düşlenen uyandı" cümlesini yazabilecek tek kişi olduğu için...

Türk edebiyatından mutlaka okumanız gereken 20 kitap 20 alıntı

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN