Arama

Sanatın önemli hamilerinden Hüseyin Baykara

Herat'ı ilim ve sanat merkezi haline getiren Hüseyin Baykara, cesur ve başarılı bir hükümdar olarak tam 37 yıl Horasan ve civarına hakim olur. Girdiği pek çok mücadele, onun hükümdar olması yolunda önemli başarılara imza atmasını sağlar. İşte Timur hanedanlığının son hamisinin hayatı...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

SANATIN BÜYÜK HAMİSİ: HÜSEYİN BAKARA

🔸 Tarih sahnesi, Türkistan topraklarında Timur İmparatorluğunun son büyük hükümdarını 1438'te Herat'ta büyük bir sevinç ve coşku ile karşılar.

🔸 Bu isim; ilerde sanata, sanatçıya ve ilme büyük önem atfedecek, saltanatı boyunca da bu çizgi ve düşüncede hareket edecek olan Hüseyin Baykara'dır.

(X) Mezarı açılan hükümdar: Timur

TİMUR SOYUNDAN GELEN BAYKARA

🔸 Asıl adı Hüseyin Baykara bin Mansur bin Ömer Şeyh bin Timur'un babası Mansur bin Baykara bin Ömer Şeyh bin Timur'dur. Annesi de Timur hanedanlığından olduğundan dolayı tahtın en önemli varislerinden biri olur.

🔸 Dedesi ve babasının ölümünden sonra Babür'ün hizmetine girer ve bir dönem devlete hizmet eder. Fakat bir süre sonra Herat'a dönen Baykara, Horasan'a dönmez ve Ebu Said'in yanında kalır.

HÜSEYİN BAYKARA'NIN KALEYE KAPATILMASI

🔸 Timur tahtında olan Ebu Said, halk arasında çıkan ayaklanmanın müsebbibi olarak şehzadeleri görür ve onların tez vakitte Semerkant'taki kaleye hapsedilmelerini emreder.

🔸 Bu haber Herat'a ulaşır ve Baykara'nın annesi Ebu Said'in huzuruna çıkarak oğlunun bağışlanmasını ister. Kendi soyundan olan Firuze Begüm'ün istediğini geri çevirmeyen Ebu Said, oğlu Hüseyin'i serbet bırakır.

(X) Orta Asya değil Türkistan

BİKE SULTAN İLE EVLENMESİ

🔸 Tekrar Babür'ün hizmetine giren Baykara, Babürşah'ın ölümünden sonra Merv'in hakimi Mirza Sencer'in yanına gider ve onun kızı Bike Sultan Begüm ile evlenir.

🔸 Zamanla kayınpederin güvenini kazanan Baykara, Mirza Sencer'in yerine geçer. Bölgede kurulan devletlerin karşısında, varlığını herkese duyurmak ve belli etmek için fetihler düzenleyen, gücüne güç katan Timur hanedan üyesi vardır artık.

https://www.instagram.com/p/Cr093meMaMz/

  • 5
  • 10
ara
ara

BÖLGENİN HAKİM GÜCÜ

🔸 Timur'un son varisi, önce Merv, sonra Murgab ve çevresini fethettikten sonra Ebu Said ve ordusunu yenerek 1468'te Horasan'a hakim olur.

🔸 1469 yılında ise bir hükümdarlık alemeti olarak Cuma hutbesi, Hüseyin Baykara adına okunur. Böylece Timur İmparatorluğu'nun son hakimi resmen varlığını duyurmuş olur.

(X) Medeniyet membaı şehir: Herat

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN