Arama

İbn-i Sina Batı bilimini nasıl şekillendirdi?

İbn-i Sina, tıp dünyasına büyük katkı sağlayan, geliştirdiği tedavi yöntemleri günümüzde dahi kullanılan bir hekimdir. Avrupa'da "Avicenna" ve "Hekimlerin Prensi" olarak anılan İbn-i Sina'nın kaleme aldığı eserler, Batı tıbbının başlıca kaynağı olmuş ve ders kitabı olarak okutulmuştu. Tıbbın yanı sıra felsefesi ile de tanınan İbn-i Sina, ilmi ile pek çok düşünür üzerinde derin izler bırakmış; Batı dünyasını derinden etkileyerek bilimin gelişmesinde ve şekillenmesinde öncü rol oynamıştı. Öyle ki Batılılar, kendilerine ait eserleri anlamada dahi İbn-i Sina'nın eserlerindeki şerhlerden faydalanmışlardı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 18
İBN-İ SİNA, BATI BİLİMİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRDİ?
İBN-İ SİNA, BATI BİLİMİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRDİ?

İbn-i Sina'nın bilimsel, felsefi ve teolojik görüşleri, Avrupa'da Albertus Magnus, St. Thomas, Duns Scotus ve Roger Bacon gibi birçok önemli şahsiyet üzerinde derin izler bırakmış; Batı dünyasını derinden etkilemiş ve bilimin gelişmesinde öncü rol oynamıştı.

  • 2
  • 18
İBNİ SİNA BATI’DA ‘AVICENNA’ OLARAK TANINIRDI
İBNİ SİNA BATI’DA ‘AVICENNA’ OLARAK TANINIRDI

Batıda "Avicenna" olarak bilinen ve İslam uygarlığının altın çağında yaşayan İbn-i Sina, Avrupa'ya damga vuran İslam âlimlerindendi. İbn-i Sina, hem filozof hem de hekim olarak Avrupa'yı büyük ölçüde etkilemişti.

  • 3
  • 18
İBNİ SİNA’NIN TÜM ESERLERİ LATİNCEYE ÇEVRİLDİ
İBNİ SİNA’NIN TÜM ESERLERİ LATİNCEYE ÇEVRİLDİ

İbn-i Sina'nın eserleri, Avrupa'da 1200'lü yıllarda tanınmaya başladı. Bu konuda, Endülüs coğrafyasında Toledo gibi şehirlerde Arapça eserlerin Latinceye çevrilmesi etkili oldu. Ancak Batılılar, İbn-i Sina gibi önemli İslam âlimlerinin eserlerini orijinal dili olan Arapçadan da okuyup incelediler.

  • 4
  • 18
ARTAN İLGİ PAPALIĞI HAREKETE GEÇİRMİŞTİ
ARTAN İLGİ PAPALIĞI HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

İbn-i Sina'nın felsefesinin Avrupa'daki eğitim kurumlarının programlarına girmesi ile Müslüman felsefecilere artan ilgi, Papalık başta olmak üzere din kurumlarının tepkisini çekmiş; 1277'de bir kararname ile bu eserlerin etkisindeki Aristotelesçilik yasaklanmıştı.

  • 5
  • 18
İBN-İ SİNA TIP OTORİTESİ OLARAK KABUL EDİLİRDİ
İBN-İ SİNA TIP OTORİTESİ OLARAK KABUL EDİLİRDİ

İbn-i Sina'nın tüm önemli eserleri Latinceye çevrilmiştir. Ancak Batılılar, İbn-i Sina'yı daha çok tıp alanında bir otorite olarak gördükleri için kısaca "Kanun" olarak anılan "el-Kanun fi't Tıb" eserine özel ilgi gösterdiler. İbn-i Sina, Galen ve Hipokrat ile birlikte tıp otoritelerinden biri olarak kabul edilirdi.

(x)İbn-i Sina'nın Batı Tıbbına etkileri

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN