Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Hadis Günlüğü: Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi

Hadis Günlüğü: Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi

Yayınlanma Tarihi: 24.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 08:59
Hadis Günlüğü: Kur’an-ı Kerim’i okumanın önemi
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücüdür. Kur'an-ı Kerim'i okumak her Müslüman için bir sorumluluktur. Okumaktan gaye ise onun üzerinde düşünmektir. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." Gelin, Hz. Peygamber'in (sav) Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi hakkındaki hadis-i şerifine daha yakından bakalım.

🔸 Kur'an-ı Kerim, Cebrail (as) vasıtasıyla Peygamber Efendimize (sav) vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, okunması ibadet olan Allah kelamıdır.

🔸Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bütün insanlardır. Yüce kitabımızın gayesi, ilahi uyarılarla kulların, dünya ve ahiret saadetini sağlamaktır. Müslümanların bu gayeye ulaşabilmesi için, Kur'an-ı Kerim'i okuması, anlaması, emir ve yasaklarına uyması gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." (Sad suresi, 29. ayet)

(x) Sad suresi, 29. ayet tefsiri

EN FAZİLETLİ ZİKİR: KUR'AN-I KERİM'İ OKUMAK

🔸Kur'an, kendisinin genel anlamda insanlar, özel anlamda ise inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Yüce kitabımızı okumak, her Müslüman için bir sorumluluktur.

🔸Peygamberimiz (sav) aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'in gönderilmiş olması, Allah'ın kullarına en büyük lütfudur. Çünkü bu kutsal kitap, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir. Müslümanlar, ondan hiçbir zaman uzak durmamış, onu okumuş okutmuşlardır.

(x) 📘Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulaması için tıklayın

🔸Kur'an, yaratan ile yaratılan, Allah ile insan arasında bir köprüdür. Mushaf'ta geçen ifade ile tutunduklarında insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak ve tutunanların birlik ve beraberliğini sağlayacak ve doğruya götürecek olan bir iptir. O öyle bir iptir ki, hiçbir zaman kopmaz.

🔸Kur'an, tilaveti en faziletli zikirdir.

KUR'AN'DAN SONRA EN BÜYÜK İSLAMİ KAYNAK

🔸Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük İslami kaynak, hadis-i şeriflerdir. Peygamber Efendimizin (sav) "söz ve fiilleri" anlamına gelen hadis, Müslümanların helal üzerine doğru bir hayat yaşayabilmesi ve Resulullah'ı (sav) tam manası ile örnek alabilme açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple, Peygamber Efendimizin (sav) hayata dair tavsiyelerini bilmek, günlük yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak, müminler için elzemdir.

(x)📘Fikriyat'taki hadislere ulaşmak için tıklayın

(x) ➡ Prof. Dr. Zekeriya Güler Vav TV'de yayınlanan "Hadis Günlüğü" programında büyük hadis alimi Nesâî'nin Amelü'l-yevm ve'l-leyle isimli kitabından, Peygamber Efendimizin (sav) Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemimi anlattı👇

MÜSLÜMANLARIN EN HAYIRLISI

🔸Osman b. Affân'dan (ra) gelen rivayete göre Resulü Ekrem Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 15)

🔸Son derece faziletli bir görevdir Kur'an öğretimi. Peygamber Efendimizin (sav) eğitim metodu tamamen Mushaf üzerineydi. Yüce kitabımızı öğreterek insanların hakikatin ne olduğunu kavramalarına, hayatı ve varlığı doğru anlamlandırmalarına kılavuzluk ediyordu.

Buhari başta olmak üzere Kütüb-i Sitte'de de rivayet edilen oldukça meşhur bir hadistir.

(x) 🔎BİLGİ NOTU

(x) Kütüb-i Sitte: Hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabıdır.

🔸 Hat levhalarını, süsleyen cevamiu'l kelim kabilinden bir hadis-i şeriftir. Buhari, bu hadis-i şerifi bab başlığı altında anlatırken konu ile ilgili bir anekdota da yer verir.

(x) 🔎BİLGİ NOTU

(x) Cevamiu'l kelim: Hz. Peygamber'in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konuşma özelliğini ifade eden bir tabir.

➡ "Ebu Abdurrahman Es-Sülemi isimli meşhur kari, ki kıraat imamımız Asım'ın hocasıdır, tabiin alimlerinden son derece meşhur bir şahsiyettir. Kendisini kırk yıl Küfe Mescidi'ne adeta vakfetmiştir. İçerisinde yönetici ve siyasilerin bulunduğu bazı kimseler Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den yapılan ilim hizmetinin farklı coğrafyalara yayılmasına dair söz almak ister.

➡ Fakat bunun üzerine Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, o feyiz ve bereket ortamını terk etmek istemediğini söyler. Bu beldenin talebelerini gözbebeği olarak nitelendirir. Ardından "Beni buraya bağlı kılan şu hadis olmuştur" diyerek söz konusu hadis-i şerifi okur."

🔸 Bu hadis, ilk önce bize ravisini* hatırlatmalı.

(x)🔎BİLGİ NOTU
*Ravi: Öğrendiği hadisi rivayet eden kimsedir.

➡ Hz. Osman (ra), bu hadis-i şerifi bizzat nakleden, hem gündüz hem gece hayatında uygulayan müstesna bir sahabidir. Öyle ki Süfyân es-Sevrî, "Osman ile Ali'nin sevgisi ancak büyük ruhlarda içtima edebilir." der.

➡ İbn Sa'd'ın tabakatında Hz. Osman (ra) hakkında şu naklediliyor: "Osman, bazen olurdu ki bir gecede Kur'an'ı hatmederdi. Hatta kıyam haline başladığı nafile namazına bazen oturarak devam ederdi. İki rekat namazının içerisinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuma saadetine ererdi."

(x) 📘Hz. Osman kimdir? Hz. Osman'ın hayatı…

➡ Osman bin Affan (ra), iffet ve hayâ timsali, Rabbinin rahmetini uman, gece kalkıp da Kur'an okuyan tefekkür eden bahtiyar insanlardandı. Onun gibi bazı sahabeler de namazlarında Kur'an-ı Kerim'i kısmen ya da tamamen hatmetme cihetine gidebiliyordu.

🔸Kur'an anlaşıldığı oranda, insanların hayatı anlam kazanır. Bireylerin, yüce kitabımızı hayatının merkezine alması, İslam ilkeleri üzerine düşünüp yaşaması onların erdemli bir insan olmasına yol açar.

KUR'AN'I ANLAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

İmam Gazzali, İhyâ'u Ulmû'id-Din adlı eserinde Kur'an-ı Kerim'i anlamanın önündeki bazı engeller bulunduğunu ve bunların nasıl aşılacağını şöyle belirtir:

📌"Kur'ân'ı okuyan kişi, bu işe ilk başladığı zaman kalbinde konuşanın Allah'ın azametini hazır bulundurmalıdır. Nasıl ki, Mushaf'ın cildine ve yapraklarına ancak abdestli ve pâk olan bir kimse el sürebiliyorsa, öylece mânânın bâtını da (Allah'ın hükmüyle) ancak kötülüklerden pâk olan kalbin bâtınına açıktır. Allah'ın azameti ve büyüklüğü ile nurlanan kalbe açıktır ancak. Nasıl ki, mushafın cildine her elin değmesi uygun değilse, öylece harflerinin okunmasına da her lisan ve mânâlarının idrâkine de her kalp uygun ve elverişli değildir.

📌İnsanoğlu, bazen Kur'ân'dan başka şey düşünmez. Fakat buna rağmen sadece Kur'ân'ı dinlemekle yetinir, mânâlarını düşünce süzgecinden geçirmez. Oysa okumaktan gaye düşünmektir. İşte düşünmeyi temin etmek için, Kur'ân'ı tertîl ile okumak sünnet olmuştur. Hz. Ali şöyle buyurmuştur: 'İçinde anlayış bulunmayan bir ibadette hayır olmadığı gibi, içinde düşünme olmayan okumanın da hayrı yoktur.'

📌 Kişinin bir günahta ısrar etmesi veya mütekebbir olması, az da olsa itaat olunan dünya hevesiyle mübtelâ bulunmasıdır. Çünkü böyle bir durum kalbin kararmasına ve paslanmasına vesile olur. Bu durum, tıpkı aynanın yüzündeki pas gibidir. Hakkın tecellisine mâni olur.

📌 Kalbi, harflerin mahreçlerinden çıkmaya yönelmesidir. Böyle bir kimseyi, Kur'ân okuyucularını Allah kelâmının mânâlarını anlamaktan alıkoymakla görevli bulunan bir şeytan sevk ve idare eder. Şeytan daima onları harfleri tekrar etmeye yöneltir. Ona daima 'harf mahrecinden çıkmadı' vesvesesini verip durur.

Hakikati anlamak niyeti ile Kur'an okumak gerekir.

(x) Prof. Dr. Zekeriya Güler'in anlatımıyla, Hz. Muhammed'in (sav) yaşantısına ve gündelik faaliyetlerine ilişkin temel hadislerin ele alınıp, detaylandırıldığı "Hadis Günlüğü" programına Fikriyat.com üzerinden ulaşabileceğiniz gibi VAV TV frekans ayarlarını yaparak televizyonlarınızdan da izleyebilirsiniz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN