Arama

  • Anasayfa
  • İslam
  • Ebu Cehil'in cennetteki hurma ağacı: İkrime bin Ebu Cehil

Ebu Cehil'in cennetteki hurma ağacı: İkrime bin Ebu Cehil

Nübüvvet kendisine geldikten sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) en çok zulmedenlerin başında, Ebu Cehil geliyordu. Cehil, İslam dinine bütün gücüyle karşı çıktı, Müslümanlar aleyhinde hazırlanan komplolarda yer aldı. Halkın Müslüman olmasını engelledi, zayıf olan Müslümanları dinlerinden döndürmeye çalıştı. Peki, bütün bunları yapmasına rağmen Ebu Cehil’in cennette bir hurma ağacı olduğunu biliyor muydunuz? Gelin meselenin iç yüzüne kısa bir yolculuk yapalım.

Ebu Cehil’in cennetteki hurma ağacı: İkrime bin Ebu Cehil
Yayınlanma Tarihi: 20.10.2020 16:55:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 08:29

"EBU CEHİL'İN HURMA AĞACIDIR!"

Hz. Muhammed (sav) bir gece rüyasında cennette yürüdüğünü görür. Yürürken çok hoşuna giden bir ağaç görür ve meleklere;

- "Bu ağaç kimindir?" diye sorar:

Melekler:

-Bu ağaç, "Ebu Cehil'in hurma ağacıdır" diye cevap verir.

Hz. Muhammed (sav)şaşırır ve şöyle der;

-Ebu Cehil, müşriktir. Şirk koşanlar cennete giremez. Allah cenneti, kendisine ortak koşanlara haram kılmıştır. Ebu Cehil'in cennette hurma ağacı nasıl olabilir, der.

Nebi (sav) rüyasında bu soruları sorarken uyanır.

MEKKE'NİN FETHİ

Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmasından sonra Mekke'nin fethi sırasında Peygamberimiz, bazı kimselerin 'Kâbe'nin örtüsüne yapışmış' olsalar dahi öldürülmesini emreder. Bu kişilerden birisi de İkrime b. Ebu Cehil'dir.

📌İKRİME B. EBU CEHİL KİMDİR?

İkrime, Kureyş'in liderlerinden Ebu Cehil'in oğluydu. Mekke'nin fethine kadar İslam'a karşı olan bütün faaliyetlerin içerisinde yer aldı. Hicret gecesi Allah Resulünü (sav) öldürmek için kapısının önünde kılıcıyla bekleyen on iki kişiden biriydi.

Müslümanlara karşı Bedir Savaşı'na katıldı. Bu savaşta babasını öldürenlerden biri olan Amr bin Cemuh'un elini kopardı. Uhud Savaşı'nda ise Halid bin Velid ile birlikte müşriklerin sol kanadını komuta etti ve Müslümanların savaşı kaybetmesine sebep oldu. Mekke fethedilirken Safvan bin Ümeyye ile birlikte Halid Bin Velid komutasındaki Müslümanları ok yağmuruna tuttu.

İkrime, Mekke fethedildiği gün, öldürülmesi emir buyurulan altı kişiden biriydi!

📌MEKKE'DEN KAÇARKEN…

İkrime bin Ebu Cehil Mekke'den kaçmadan önce Bilal-i Habeşi'nin Kâbe'nin üzerinde ezan okuduğunu görünce şöyle der:

"Allah babama (Ebu Cehil) rahmet etmiş, o bu siyahinin, bu kölenin, Kâbe'nin üzerinde ezan okuduğunu görmedi!"

İkrime o gün Yemen'e kaçar. Eşi Ümmü Hakim Mekke'de kalır ve Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra Peygamberimize gelip İkrime için eman ister.

Eman: Müslümanların hakimiyetindeki topraklara girmek isteyen gayrimüslimlere, verilen izine denir.

-"Ey Allah'ın Resulü, bana kocam için eman ver, eğer onun için eman verirsen ben onu ikna eder sana getiririm" der. Allah Resulü (sav) kabul eder ve ona eman verdiğini söyler.

📌İKRİME EŞİ İLE BİRLİKTE GERİ DÖNER

Ümmü Hakim Allah'ın Resulünden eşi için eman aldıktan sonra yola çıkar. Uzun bir yolculuktan sonra kocasını Yemen'de bulur. İkrime aynı zamanda amcasının oğlu olduğu için ona şöyle seslenir:

- Ey amcamın oğlu, sen bilmez misin Allah'ın Resulü akrabalarını gözetir, yoksullara bakar, kölelerin hakkını verir, esirlerin bile hakkını verir. O yalan söylemez, sana eman verdi, gel Mekke'ye dönelim.

Bu sözleri işitince İkrime şaşırarak;

"Gerçekten Muhammed bana eman mı verdi?" der, eşine.

Yol boyunca bu soruyu tekrarlar.

📌PEYGAMBERİMİZ İKRİME'Yİ KARŞILIYOR

Allah'ın Resulü İkrime'nin geldiğini görünce yanındakilere şöyle emir verir:

"İkrime kardeşiniz geliyor, onun yanında asla babası aleyhinde konuşmayın, kötü söz söylemeyin. Çünkü ölünün arkasından söylenenler, ölüye ulaşmaz, yakınları için ise üzüntü ve eziyete sebep olur."

İkrime gelince Allah'ın Resulü onu güler yüzle karşılar, sarılır ve şöyle der:

"Hoş geldin "Ey hicret süvarisi."

İkrime ise Peygamberimize şöyle der:

-"Ey Allah'ın resulü bana senin yanında en değerli olan ameli söyle, onu yapacağım."

Allah'ın Resulü ona;

  • "Allahtan başka ilah olmadığına ve benim onun resulü olduğuma şehadet et ve sonra Allah yolunda cihad et!" der.

Bunun üzerine İkrime:

  • "Ey Allah'ın Resulü ben buna iman ediyorum ve ben İslam'a karşı harcadığım malın, mülkün iki katını Allah dini için harcamadıkça; İslam'a karşı yaptığım savaşların iki katı kadar İslam için savaşmadıkça, asla durmayacağım." diye yemin eder.

ALLAH RESULÜNÜN GÖRDÜĞÜ RÜYA

Hz. Muhammed evine dönüp eşi Ümmü Seleme'nin yanına varınca gördüğü rüyayı hatırlar.

Eşine rüyasını ve İkrime'nin Müslüman oluşunu anlatır.

Sonra eşine dönüp der ki; Ebu Cehil'in hurma ağacı İkrime'dir.

📌HZ. İKRİME (R.A) İSLAM'A HİZMETLERİ

İkrime, (r.a.) İslamiyet'le şereflenince, İslam için çok çalıştı. İhlas sahibi bir Müslüman olmak için çok çabaladı. Bu ihlâsının nişânesi olarak, savaştan savaşa at sırtında yıldırım gibi koştu. Cesaretli ve çok iyi bir kumandandı. İslam'a tüm kalbiyle bağlandı. Özellikle mürtetlerle yapılan Ridde savaşlarında İslam'a büyük yararlılıklar gösterdi.

Hazreti Peygamber vefât ettiğinde İkrime, Yemen'de bulunuyordu. Bu sebeple Resûl-i Ekrem vefat ettiğinde Medine'de bulunamadı.

📌DİNDEN DÖNENLERE KARŞI SAVAŞTI

Hz. Ebubekir döneminde İkrime (r.a.) bir ordu ile Yemame'de bulunan ve yalancı Peygamberlik davasına kalkışan Müseylemül- Kezzab üzerine gönderildi.

Buradaki görevini tamamladıktan sonra, Umman'da bulunan Huzeyfe (r.a.) yanına yardım için gönderildi. Buradan Yemen'de isyancılara ve dinden dönenlere karşı savaştı ve isyanı bastırdı.

Medine'ye dönünce Hz. Ebubekir tarafından Suriye'ye gönderildi. Burada Ecnedeyn denilen bölgede Bizans'a karşı savaştı.

Bu savaşlarda çok fazla ileriye atıldığını söyleyenlere şöyle dedi:

"Lat ve Uzza için Allah'ın dinine karşı savaşırken kendimi esirgemedim. Şimdi Allah ve Resulü uğrunda savaşırken mi esirgeyeceğim? Hayır! Vallahi bunu hiçbir zaman yapmam" dedi.

636 yılında Yermük savaşına katıldı.

📌YERMÜK SAVAŞI

İkrime (r.a) Yermük Savaşı'nda atından inmişti ve düşman saflarının arasına tek başına giriyordu. Ordunun komutanı Halid bin Velid, kendisini uyardı:

-Senin öldürülmen Müslümanları olumsuz etkiler, böyle yapma!

İkrime:

-Ey Halid! Beni engelleme, ben ve babam Resulullah'a karşı en katı kimselerdik, en çok eziyet edenlerdik.

İkirme (r.a) bu savaşta oğlu Amr ile birlikte şehit düştü.

İkrime (r.a) şehit olduğunda üzerinde 70'ten fazla kılıç ve mızrak yarası vardı.

Kaynaklar: İbn-i Kudâme el-Makdısî, Tövbekârlar Kitabı, Çev. Sare Öztürk, Şule Yayınları, İstanbul 2016, s.
İbn Esîr, Üsdu'l-Gâbe, C. 4, s. 73 Hakim, Müstedrek, C. 3, s. 241

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN