Arama

İnsan eliyle yapılan büyük tahribat: Çevre kirliliği

Dünyanın kanseri çevre kirliliği gittikçe daha görünür ve ciddi bir probleme dönüşüyor. Sanayi devrimi ile başlayan çevre kirliliği gün geçtikçe hızla artıyor ve dünyaya onarılmaz şekillerde zarar veriyor. 1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda çevre kirliliğinin artması, yaşanan büyük doğal afetler ve küresel ısınma hakkındaki tartışmalar çevre bilincinin oluşup korunması için önemli çalışmalar yapılmasını sağlamıştır. Peki çok üzerinde durduğumuz çevre kirliliğinin gerçekte ne olduğunu, sebeplerini, sonuçlarını biliyor muyuz? İşte çevre kirliliği hakkında bilmemiz gereken detaylar…

  • 1
  • 23
ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDİR?
ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDİR?

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortam ve "nefes alabildikleri" alandır.

Çevre ve doğal kaynaklar, dünyada hayatın varlığının devam etmesi için en temel gerekliliktir. Doğal yaşam olmadan hayatın devam etmesi mümkün değildir. Doğa sadece insan yaşamı için gerekli olan yaşam koşullarını sunmakla kalmayıp aynı zamanda meydana getirilen ekonomik toplum düzeni için de gerekli olan kaynakları sunmaktadır. Örneğin insan vücudunun %75'ini oluşturan su, aynı zamanda biyoçeşitliliği sağlayan temel bir ekosistem alanı, gıda temini için önemli bir alan, balıkçılık gibi ekonomik faaliyetlerden dolayı önemli bir gelir kaynağı, içecek, tekstil vb. birçok farklı sektörün üretim süreçlerinde kullanılan temel girdilerden biridir. Bu çerçeveden bakıldığında, çevre ve doğal kaynaklar, insan ve toplumdan ayrı düşünülemeyecek unsurlardır.

İslam çevre bilinci hakkında bize ne söyler?

Çevre, bir diğer deyişle "ekosistem" olarak tanımlanır. İnsanoğlu yaşadığı bu ekosistemi türlü şekillerle tahrip etmiştir.

İşte çevre kirliliği de en genel tabiriyle çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri; "kirlenme" şeklinde tabir edilir. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması, tahrip edilmesi sonucunda çevrede dengenin olumsuz yönde bozulması ve birtakım sorunların ortaya çıkması çevre kirliliğine sebebiyet vermiştir.

Plastik atıkların çevreye verdiği korkunç zararlar

  • 3
  • 23
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

Çevre kirliliği için birçok neden sıralamak mümkündür. Fakat bu nedenlerin en başında elbette insanın doğayı hoyratça kullanması gelmektedir.

Hızla artan insan nüfusu ihtiyaçları arttırmakta, insan eliyle yaratılan kirliliğin tabiata ve çevreye verdiği zararın boyutu her geçen gün artış göstermektedir. Nitekim yaşamı daha mükemmel bir hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bazı gelişmelerin, kırsal ve kentsel alanlarda doğal kaynakları bozduğu, su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına ve sağlığına zarar verdiği açıkça görülebilen bir gerçektir.

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

Çevre kirliliği konusundaki en önemli faktör nüfus artışıdır. Nüfusun hızlı bir şekilde artması sonucu alt yapı ihtiyaçları karşılanmamış çarpık kentleşme ile burada yaşayan insanlardan kaynaklı atıkların, gerek kentsel gerek endüstriyel atık suların deniz, göl ve ırmaklara kontrolsüz bir şekilde deşarj edilmesi çevre kirliliğine sebep olur. Tabi ki bu hızlı nüfus artışının sonucu olan kaynak tüketimi de kontrolsüz olarak kullanabildiğinden bu da çevresel bir risk unsuru olarak karşımıza çıkar.

Peygamber Efendimizin dilinden tabiat

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sanayideki artış da beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması çevre kirliliğinin oluşmasına ortam sağlar. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de tabiatla ilgili ayetler

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN