Arama

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

Çevreyi korumak, doğanın dengesini gözetmek, hem bugünümüz hem de gelecek nesillerimiz için oldukça önemli. Allah, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün bir ölçüyle, bir defaya mahsus olarak yaratıldığını vurguluyor. Peygamber Efendimiz ise bir hadisinde, "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz" buyuruyor. Bugünün Dünya Çevre Günü olması vesilesiyle çevreyi korumaya dair ayet ve hadisleri sizlerle buluşturuyoruz.

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

"Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter."

Kamer, 49-50

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

"Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik, orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik."

Hicr, 19

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

"Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz."

Hicr, 21

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

"Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız."

Rahman, 7-8

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

"Kim bir yeri daraltır veya bir yolu keser (veya bir mü'mine ezâ verirse) onun cihâdı yoktur."

Ebû Dâvûd, Cihâd, 88

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN