Arama

İslam çevre bilinci hakkında bize ne söyler?

Allah'ın mükemmel bir düzen ve uyum içinde yarattığı kainat, insanoğluna emanet edildi. Kusursuz bir denge içinde yaratılan bu yeryüzünü korumak ise kulluk görevidir. Bundan dolayı insanlar, kainata karşı sorumsuz olamaz. Her konuda olduğu gibi Hz. Peygamber (sav) çevre bilinci hususunda da Müslümanlara örnek oldu. "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz." buyuran Peygamber Efendimiz (sav), çevrenin en iyi şekilde korunmasına büyük ihtimam gösterdi, ashabına da özellikle ağaçları korumayı teşvik etti. Peki, Peygamberimizin çevrenin korunmasına dair hadisleri nelerdir? İslam çevre bilinci hakkında bize ne söyler?

  • 1
  • 15
Tüm dünyayı etkileyen tehdit
Tüm dünyayı etkileyen tehdit

Günümüzdeki en büyük problemlerden biri de çevre sorunudur. Bu sorun tüm dünyaya ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çevre probleminin ana ekseninde insan yer alıyor. Çünkü doğanın korunması ve eski haline geri dönmesi insanın elindedir. Nitekim bunun kanıtı karantina sürecinde insanların evlerine çekildiği dönemde görüldü. Venedik'te daha önce çamurlu yeşil bir görünüme sahip olan sulara balıklar geri döndü, kuğular yüzmeye başladı. İstanbul Boğazı'nda neredeyse hiç deniz trafiği olmaması nedeniyle onlarca yunus balıkları kıyıya kadar geldi. Peki, çevre bilinci konusunda İslam bize ne söyler?👇

  • 2
  • 15
İslam çevre bilinci konusunda bize ne söyler?
İslam çevre bilinci konusunda bize ne söyler?

Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.

(Nahl Suresi, 65. ayet)

Allah, mükemmel bir düzen ve uyum içinde yarattığı kâinatı insanoğluna emanet etti. Bu emanete sahip çıkılması için İslam, Müslümanlara çevreyi korumayı ve daha bilinçli olmayı emreder. İnsanlara yeryüzünden ölçülü bir şekilde istifade etmesine izin verilir. Nitekim yüce Allah Rahman suresinin 7-8. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır "Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız." Bundan dolayı Müslümanlar, canlı veya cansız ayrımı yapmaksızın çevreyi ihya etmesi gerektiğinin bilincinde olmalıdır.

Plastik atıkların çevreye verdiği korkunç zararlar

Yüce Allah'ın küçücük bir parçadan en büyüğüne kadar her şeyi bir düzen ve nizam içerisinde yarattığı kâinatı korumak bir kulluk görevidir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur: "Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah'ın mahlûkâtından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur."

Görmüyor musun ki, Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor! Kuşkusuz Allah latîftir, her şeyden haberdardır.

(Hac Suresi, 66. Ayet)

İnsan, kainata karşı sorumsuz davranışlarda bulunamaz. Doğanın dengesini bozacak her türlü davranış, Kur'an-ı Kerim'in öğretileriyle bağdaşmaz. Çevreye zarar verme, onu tahrip etme, ölçüsüzce kullanma anlayışı, yeryüzünü insanlara bir nimet olarak yaratan Allah'a karşı saygısızlıktır. İnsanoğlu yaptığı her türlü davranıştan dolayı hesap vereceği unutmamalıdır. Nitekim Tekasür suresinin 8. ayetinde yüce Allah şöyle buyurur: "Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz."

Çevreyi korumaya dair ayet ve hadisler

O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır.

(Furkân Suresi 2. ayet)

İslam, temizlenen mescitlerin güzel kokulandırılmasını ve avluların temiz tutulmasını teşvik eder. Durgun sulara, su kaynaklarına bevledilmemesini, hayvan ağıllarının uzakta inşa edilmesini tavsiye eder. Bu sayede insanların yaşam alanlarını ve doğal kaynakların korunmasını telkin ederek, insanlara çevre bilici oluşturur.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN