Arama

Savaşçının vazgeçilmezi "miğfer"

Tarihte bütün milletlerin kullandığı bir savaş giysisinden bahsedeceğiz bugün; savaşların vazgeçilmezi miğferden... Günümüzde dahi kullanılan bu savaşçı malzemesi, emniyetin ve güvenliğin en önemli halkasıydı. Zira başa gelecek bir darbe, savaşçının hayatı için büyük tehlike arz ederdi. Bu olmazsa olmaz savaşçı giysisinin tarihteki önemini araştırdık.

Savaşçının vazgeçilmezi miğfer

🔹 Bu önemli savaş aracının ismi tarih boyunca farklı isimlerle adlandırıldı.

Sözlükte "örtmek, korumak, gizlemek" anlamlarına gelen miğfer kelimesi "gafr" kökünden türer. Bazı sözlüklerde "savaşta giyilen tas" olarak da açıklanır.

🔹 Türkler miğfer için tulga, tuvulga, yalma, zırh külah gibi isimler kullanılmıştır. Arapça'da ise beyza ve huze isimleri kullanılır. Miğfer için imame, yışuk, arke, terke gibi isimlerin de eski Türklerde kullanıldığı bilinir.

Dünya tarihinin en ilginç savaşı

  • 2
  • 17
Tarihte ilk miğfer
Tarihte ilk miğfer

🔹 Miğferin tarihte ilk kez ne zaman kullanıldığı konusu tartışılır. Genel kabul M.Ö. 900'lü yıllarda Asurlular tarafından kullanıldığı görüşüdür.

🔹 Miğferin yapılış tarihine bakıldığında uygarlık tarihinin gelişimi ile birlikte malzemenin değiştiği görülür. Miğferde kullanılan malzeme çalı çırpıyla başlar, deri ile devam ederek, bakır ve demir kullanımına kadar uzanır.

Osmanlı'nın ihtişamlı saltanat geleneği: Kılıç alayı

  • 3
  • 17
Miğferin yapılışı
Miğferin yapılışı

🔹 Miğferler dövme tekniği ile yapılır. Önce kullanılacak maden bir levha haline getirilir. Daha sonra ısıtılan bu levha miğfer kalıbına konulur ve dövülmeye başlanır.

🔹 Çekiçle bir süre dövüldükten sonra yuvarlak şekli alır. Sertleşen maden tekrar ateşte yumuşatılır ve sabırla dövülür. Dövme işlemi ustalık ister. Zira miğfer üzerinde çekiç izlerinin olması kaliteyi düşürür.

🔹 Hazırlanan bu gövde kısmından sonra kulaklık, ense kısmı için korumalık, siperler ve alınlık sonradan eklenir.

10 soruda Osmanlı ordusunun sefer hazırlığı

  • 4
  • 17
Miğferin koruması
Miğferin koruması

🔹 Bir savaşçının savaşırken olmazsa olmaz araçları; kılıç, kalkan, zırh, miğfer idi. Bir savaşçı için bu aletler olmadan savaşmak pek düşünülemezdi.

🔹 Vücuda giyilen zırh ile özellikle oklardan koruyan kalkan kadar, insanı doğrudan öldürebilecek ya da savaşta bayıltabilecek darbeye karşı kullanılan miğfer de mühimdi.

Miğfer savaşçıyı başına alacağı darbeden, bayılmasından, bilinç kaybı yaşamasından korur.

Osmanlı orduları sefere nasıl çıkarlardı?

  • 5
  • 17
Savaşçının vazgeçilmezi: Miğfer
Savaşçının vazgeçilmezi: Miğfer

🔹 Miğfer kullanımının gayesi ortak gibi gözükse de, ordudan orduya verdiği hissin değiştiği de görülür. Saldırı odaklı bir millet olan Türkler için miğfer, hücum esnasında kendilerini güvende hissedecekleri bir parçadır.

🔹 Miğferin düşmanı ürkütücü yanları da vardır. Uzun gözükmek isteyen askerler miğferlerini yüksek yapar. Düşmanı korkutmak için ise miğferlerin korkuluklarla süslendiği görülür.

İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli olayları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN