Arama

Pargalı İbrahim Paşa şair Figani'yi neden idam ettirdi?

Rum kökenli bir devşirme olan İbrahim Paşa, sultana olan yakınlığı nedeniyle ilk önce "makbul"; idamının ardından ise "maktul" olarak anıldı. İbrahim Paşa, savaş sırasında kazandığı üç heykeli sarayının yanına koydu ve halkın gel zaman git zaman tepkisini çekti. Bunun üzerine Figani'nin "Dünyaya iki İbrahim geldi, biri put kırdı, öteki put dikti" beyiti halk arasında yayıldı. Peki, gerçekten Figani bu beyiti söyledi mi? İbrahim Paşa neden Figani'yi idam ettirdi?

  • 1
  • 10
FİGANİ KİMDİR?
FİGANİ KİMDİR?

Figani Trabzon'da dünyaya geldi. Asıl adı Ramazan olup 1505 yılı dolaylarında doğduğu tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklara dayanarak ve bir kısım şiirlerindeki ipuçlarından hareketle delikanlılık çağlarında İstanbul'a gidip yerleştiği, sürekli olmamakla birlikte ciddi bir öğrenim gördüğü, özellikle gramer, edebiyat ve hekimlikte bilgisini geliştirdiği söylenebilir.

  • 2
  • 10
DÜZENSİZ BİR HAYAT SÜRDÜRDÜ
DÜZENSİZ BİR HAYAT SÜRDÜRDÜ

Figani'nin daha gençlik yıllarından başlayarak düzensiz bir hayat sürme eğiliminde olduğu ve çevresindeki baskılardan kurtulma çabası içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu avareliğine rağmen güçlü hafızası sayesinde Arapça ve Farsça'yı öğrendiğine, kendi ifadelerindeki bazı benzetmelerle çağının şuarâ tezkireleri tanıklık etmektedir.

Âşık Çelebi'ye göre, kısa süren bir medrese tahsilinden sonra mukataa kâtipliğinde çalışırken fıtri kabiliyeti onu şiir ve edebiyatla uğraşmaya yöneltmiştir.

  • 3
  • 10
ŞÖHRETİ ARTIKÇA DÜŞMAN KAZANDI
ŞÖHRETİ ARTIKÇA DÜŞMAN KAZANDI

Şairin nazım tekniği kuvvetli, dili ve üslubu sağlamdır. Duygu ve hayalleri, ince buluşları ile çağının diğer şairlerince de beğenilmiştir. Kaside ve gazelleri ile meşhur olmuştur. Ancak şöhreti arttıkça kıskançlıkları üzerine çeken Figani'nin başı boş hayatı ve kavgacı mizacı da çeşitli kimselerin düşmanlığını kazanmasına sebep oldu.

1526 senesinde Mohaç meydan muharebesi yaşanmış ve büyük bir zafer elde edilmişti. Alınan hazineler arasında çok sayıda değerli eşya olduğu gibi bunlar arasında üç adet büyük heykel de bulunuyordu. Budin şehrinden alınan bu heykeller gemilerle İstanbul'a getirildi.

  • 5
  • 10
TARTIŞMALARIN ODAĞI OLDU
TARTIŞMALARIN ODAĞI OLDU

İbrahim Paşa bu üç heykeli sarayının yakınlarına koydu. Zamanla halk bu heykellere bakıp giderlerdi. Ama zamanla şehirde dedikodular yayılmaya başladı. Bazı kesimler bu durumu hoş karşılamadı ve İbrahim Paşa aleyhinde dedikodular her tarafa yayıldı.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN