Arama

İstanbul'un fethinin kapısını açan zafer: II. Kosova Savaşı

İkinci Kosova Savaşı, Sultan II. Murad'ın padişah olduğu dönemde gerçekleşir. Osmanlı Devleti içinde yaşanan iç karışıklıkları fırsat bilerek gerçekleştirilen bu savaş, Türkleri Balkanlar'dan uzaklaştırmak için yapılan son girişim olur. II. Murad'ın komutanlığında gerçekleştirilen II. Kosova Savaşı ile Osmanlı'nın bu coğrafyadaki varlığı kesinleşir; İstanbul'un fethinin kapısı, bu zafer ile aralanır.

II. Kosova Savaşı ne zaman gerçekleşti?

🔹 II. Kosova Savaşı'nda elde edilen zafer sayesinde, Osmanlı'nın hem Balkanlar'daki hâkimiyeti arttı hem de İstanbul'un fethine giden kapı aralanmış olur.

🔹 Sultan II. Murad döneminde gerçekleşen bu galibiyet, Osmanlı'nın Balkanlar'daki kalıcılığını kesinleştiren zaferdir.

Kosova'dan ata mirası deyimler

Macar ordusu Varna'da hezimete uğradı

🔹 Osmanlı ve Macar orduları arasında ilk ciddi hesaplaşma 1444 Varna'daki meydan savaşında gerçekleşir ve Macarlar bu mücadelede yenilgiye uğrar.

🔹 Buradaki yenilgi Macarlar'ın Balkan siyasetini sona erdirmez; aksine Mohaç'a kadar devam edecek bir süreci başlatmış olur.

'Haçlı Seferi' görüntüsü vermek için papaya başvurdu

🔹 Hunyadi, daha önceki savaşta olduğu gibi Türkleri Balkanlar'dan atmak amacıyla yeni girişeceği mücadeleye bir Haçlı seferi görüntüsü vermek için papaya, Venedik'e, Aragon ve Napoli krallıklarına başvurur ancak bunlardan olumlu bir cevap alamaz.

🔹 Bu sırada iç problemleri halledip Varna Savaşı'nda elde ettiği başarının da etkisiyle kendisine yönelik muhalefeti bastıran II. Murad, Arnavutluk'ta İskender Bey'in isyanı ile ilgilenir.

Kosova'daki Osmanlı eserleri

Farklı milletlerden askerleri orduya aldı

🔹 Hunyadi'nin İskender Bey ile de temas kurduğu ve onunla birleşmek üzere harekete geçtiği de belirtilir. Topladığı 30-35 bin kişilik kuvvetle Balkanlar'a inen Hunyadi'nin ordusunun esasını Macarlar oluşturur. Ayrıca 8 bin askerden ibaret bir Eflak gücü de kendisine katılır. Yine Alman ve Çekler'den oluşan paralı askerler de vardır.

🔹 Hunyadi, Sırp Despotu Djuradj Brankovic ile de temas kurmak ister, ancak Sırp despotu buna yanaşmadığı gibi onun topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini de bildirir.

🔹 Bunda ikisi arasında eskiye dayanan bir gerginlik kadar Osmanlı baskısı da etkili olur. Buna rağmen Hunyadi Eylül ayı sonlarında Sırp topraklarına girer ve Morava vadisine yönelir.

Osmanlı Ordusu sayıca Macar kuvvetlerinden üstündü

🔹 Kaynaklarda Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında abartılı rakamlar vardır. Macar kuvvetlerine göre nisbî bir fazlalığı olan Osmanlı ordusunun asker sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin edilir.

🔹 Hunyadi'nin ordusu çok iyi donanmış ve son derece düzenli birliklerden oluşur. En büyük gücü Varna'da olduğu gibi ağır zırhlı süvariler teşkil eder, hafif süvari sayısı da fazladır.

🔹 Her birinde ikişer neferin bulunduğu, üzerinde bir topun yer aldığı ve sayıları kaynaklara göre 800-2000 arasında değişen savaş arabaları ordunun en önemli vurucu gücüdür.

Balkanlarda İslam nasıl yayıldı?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN