Arama

İstanbul'un fethinin kapısını açan zafer: II. Kosova Savaşı

İkinci Kosova Savaşı, Sultan II. Murad'ın padişah olduğu dönemde gerçekleşti. Osmanlı Devleti içinde yaşanan iç karışıklıkları fırsat bilerek gerçekleştirilen bu savaş, Türkleri Balkanlar'dan uzaklaştırmak için yapılan son girişim oldu. II. Murad'ın komutanlığında gerçekleştirilen II. Kosova Savaşı ile Osmanlı'nın bu coğrafyadaki varlığı kesinleşti; İstanbul'un fethinin kapısı, bu zafer ile aralandı.

  • 1
  • 10
II. KOSOVA SAVAŞI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
II. KOSOVA SAVAŞI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

II. Kosova Savaşı'nda elde edilen zafer sayesinde, Osmanlı'nın hem Balkanlar'daki hâkimiyeti arttı hem de İstanbul'un fethine giden kapı aralanmış oldu.

Sultan II. Murad döneminde gerçekleşen bu galibiyet, Osmanlı'nın Balkanlar'daki kalıcılığını kesinleştiren zaferdi.

  • 2
  • 10
MACAR ORDUSU VARNA’DA HEZİMETE UĞRADI
MACAR ORDUSU VARNA’DA HEZİMETE UĞRADI

Osmanlı ve Macar orduları arasında ilk ciddi hesaplaşma 1444 Varna'daki meydan savaşında gerçekleşmiş ve Macarlar bu mücadelede yenilgiye uğramışlardı.

Buradaki yenilgi Macarlar'ın Balkan siyasetini sona erdirmedi; aksine Mohaç'a kadar devam edecek bir süreci başlatmış oldu.

  • 3
  • 10
‘HAÇLI SEFERİ’ GÖRÜNTÜSÜ VERMEK İÇİN PAPA’YA BAŞVURDU
‘HAÇLI SEFERİ’ GÖRÜNTÜSÜ VERMEK İÇİN PAPA’YA BAŞVURDU

Hunyadi, daha önceki savaşta olduğu gibi Türkleri Balkanlar'dan atmak amacıyla yeni girişeceği mücadeleye bir Haçlı seferi görüntüsü vermek için Papa'ya, Venedik'e, Aragon ve Napoli krallıklarına başvurdu ancak bunlardan olumlu bir cevap alamadı.

Bu sırada iç problemleri halledip Varna Savaşı'nda elde ettiği başarının da etkisiyle kendisine yönelik muhalefeti bastıran II. Murad, Arnavutluk'ta İskender Bey'in isyanı ile ilgileniyordu.

II. Murad tahtı niçin bıraktı?

  • 4
  • 10
FARKLI MİLLETLERDEN ASKERLERİ ORDUYA ALDI
FARKLI MİLLETLERDEN ASKERLERİ ORDUYA ALDI

Hunyadi'nin İskender Bey ile de temas kurduğu ve onunla birleşmek üzere harekete geçtiği de belirtilir. Topladığı 30-35 bin kişilik kuvvetle Balkanlar'a inen Hunyadi'nin ordusunun esasını Macarlar oluşturuyordu. Ayrıca 8 bin askerden ibaret bir Eflak gücü de kendisine katılmıştı. Yine Alman ve Çekler'den oluşan paralı askerler de vardı.

Hunyadi, Sırp Despotu Djuradj Brankovic ile de temas kurmak istedi, ancak Sırp despotu buna yanaşmadığı gibi onun topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini de bildirdi. Bunda ikisi arasında eskiye dayanan bir gerginlik kadar Osmanlı baskısı da etkili olmuştu. Buna rağmen Hunyadi Eylül ayı sonlarında Sırp topraklarına girdi ve Morava vadisine yöneldi.

  • 5
  • 10
OSMANLI ORDUSU SAYICA MACAR KUVVETLERİNDEN ÜSTÜNDÜ
OSMANLI ORDUSU SAYICA MACAR KUVVETLERİNDEN ÜSTÜNDÜ

Kaynaklarda Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında abartılı rakamlar vardır. Macar kuvvetlerine göre nisbî bir fazlalığı olan Osmanlı ordusunun asker sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin edilir.

Hunyadi'nin ordusu çok iyi donanmış ve son derece düzenli birliklerden oluşuyordu. En büyük gücü Varna'da olduğu gibi ağır zırhlı süvariler teşkil ediyordu, hafif süvari sayısı da fazlaydı. Her birinde ikişer neferin bulunduğu, üzerinde bir topun yer aldığı ve sayıları kaynaklara göre 800-2 bin arasında değişen savaş arabaları ordunun en önemli vurucu gücüydü.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN