Arama

İlk şehit padişah: I. Murad

Osmanlı'nın kurucu padişahlarından biri olan Sultan I. Murad fetihlerle Osmanlı'nın ilerleyişini ve kalıcılığını sağlayan önemli hamlelerde bulundu. Aynı zamanda Osmanoğullarının tahtta iken şehit olan ilk sultanı olan Murad Hüdavendigar, Osmanlıların batı yönündeki ilerlemeciliğinin de simgesi haline geldi. Sizler için bir devlet teşkilatı kurmanın ve büyütmenin tüm zorlukları ile mücadele eden Sultan Murad'ın hayatını araştırdık.

Doğumu

🔷 Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı olan I. Murad, 1326 yılında doğdu. Bu tarih aynı zamanda Osman Bey'in vefat ettiği ve Bursa'nın fethedildiği tarihti. Babası Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Gazi, annesi Yarhisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer Hatun idi.

🔷 Osmanlı sultanları yaşadıkları dönemde ve daha sonra tarihçiler tarafından çeşitli unvanlarla anılır. I. Murad "bey, han, hüdâvendigâr, padişah, sultanü's-selatin, melikü'l-müluk" sıfatlarıyla anıldı.

🔷 Sırp ve Bulgarlar tarafından "Tsar" yani büyük emir olarak anılırken, Ceneviz kaynaklarında "dominus armiratorum Turchie" yani "Türkiye'nin egemen koruyucusu" olarak bilindi.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi doğru mu?

Hudâvendigâr

🔷 "Hakim, hükümdar, efendi, bey" gibi manalara gelen bu ifade Padişah I. Murad ile özdeşleşti.

🔷 Bu unvan Yıldırım Bayezid ve Yavuz Sultan Selim için de kullanıldı. Ancak Sancak tahrir defterlerinde I. Murad için kullanıldığı görülür.

🔎 Tahrir defterleri nedir?

Osmanlı maliye teşkilatı içerisinde vergilerin tespiti için yapılan sayımların kaydedildiği defterlerdir.

Osmanlı'da devlet çarklarının nasıl işlediğini anlatan defterler: Mufassal ve icmal

🔷 Osmanlı'da padişah çocukları devlet işlerinde tecrübe kazanması için bir sancağa gönderilirdi. I. Murad ise babası tarafından Bursa Bey sancağında görevlendirildi.

🔷 Geleceğin padişahlarını eğitmesi için görevlendirilen lalalar, Osmanlı Devleti'nin asırlar süren varlığının önemli bir parçası idi. I. Murad'ın eğitimi ve yetişmesiyle küçüklüğünden beri ilgilenen Lala Şahin, şehzade ile birlikte Bursa'ya gitti.

Anadolu'nun devlet ve ilim adamı yetiştiren şehzade şehirleri

Kardeşi Süleyman

🔷 I. Murad'ın beş kardeşi vardı. Tarihe geçen en önemli kardeşi aynı anneden kardeşi olan Süleyman Bey idi. Balkanlar üzerine önemli seferler düzenleyen kardeşi, tarihe Rumeli fatihi olarak geçecek kadar etkili bir isimdi.

🔷 Orhan Bey'in büyük oğlu olan Süleyman Paşa, Gelibolu Yarımadası'na çıkarak ilk fetih hareketini başlatan şehzadedir. Edirne'ye ayak basan ilk Osmanlı Beyi, Orhan Bey'in çok sevdiği ve beyliğin kendisinden sonraki reisi olarak düşündüğü kişiydi.

🔷 I. Murad kardeşi Süleyman'ın vefatı üzerine Lala Şahin ile birlikte emrindeki bir kuvvetle Rumeli'ye görevlendirildi. Burada padişah olacağı 1362 yılına kadar gaza faaliyetlerinde bulundu.

17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

Edirne'nin fethi

🔷 Lala Şahin'in yanı sıra Balkanlar'da adları bugün dahi anılan Evrenos Bey ve Hacı İlbey gibi uç beyleri de I. Murad ile birlikteydi. I. Murad İstanbul ile Edirne'nin bağlantısını kesmek için gerçekleştirdiği seferlerde iki şehir arasındaki başlıca kaleler olan Bantoz, Çorlu, Lüleburgaz ve Babaeski'yi ele geçirdi. Dimetoka Kalesi'ni de zapt eden I. Murad, Edirne'yi her türlü yardımdan soyutlayarak fethe hazır hale getirdi.

🔷 Sultan, 1364 yılında Edirne üzerine yürüdü ve fetih harekâtında başarılı oldu. Edirne halkı kuşatmaya dayanamarak şehri teslim etmek zorunda kaldı. Sultan Murad ordusuyla Kum Kalesi kapısından şehre girerek fethi ilan etti.

Edirne'nin tarihine ışık tutan fotoğraflar

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN