Arama

Geçmişten günümüze geleneksel Türk evleri

Kimine göre yuva kimine göre yaşam sığınağı olan ev, olumlu düşünceler çağrıştırır. İnsan ruhunu çözümlemede bir araç olan evler, aynı zamanda tarih boyunca taşıdığı anlamlarla da değişimin en canlı biçimde görüldüğü mimari yapılardır. Medeniyetimiz, asırlar boyunca ev kavramına büyük önem vermiş ve bunun neticesinde de "insanı yaşatma" ve maneviyatı her daim diri tutma düşüncesiyle evlerini inşa etmişlerdir. Geleneksel Türk ev mimari yapısı da bunun bir göstergesidir. Peki, geçmişten günümüze geleneksel Türk ev mimarisi hangi değişiklikleri göstermiştir?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 16
"İLK EVRENİMİZ" OLAN EV
İLK EVRENİMİZ OLAN EV

📌Düşlerimizi, hayallerimizi, çalışmalarımızı yani aslında hayata dair tüm temellerimizi evlerimizde atarız. Örneğin, huzur içerisinde rüya görmemizi sağlayan bu mekanlar, fikirlerimizi ve anılarımızı da topyekun birleştirici bir kuvvettir.

📌Kazanımlarımızın korunmasını sağlarken, iç mekanların içtenliği aynı zamanda devamlılığı da sağlar.

↪ Ev imgesi bireye dağınık imgeleri çağrıştırırken aynı zamanda bir bütünlük de sunar. Bu sebeple evlerimiz gerçek bir "kozmos"tur.

Doğu'nun dillere destan 4 aşk hikayesi

  • 2
  • 16
EV İMGESİ ÜZERİNE...
EV İMGESİ ÜZERİNE...

📌Uzun ayrılıklar ve özlemlerden sonra eve dönmek; her şeye bedeldir. Bu durum şiir, hikaye ve romanlara kadar konu olmuştur. Latin Amerika edebiyatının kalemlerinden Alejandro Zambra, Eve Dönmenin Yolları isimli kitabında şu cümlelere yer verir:

"Bir keresinde kayboldum. Altı ya da yedi yaşındaydım. Aklım başka yere gitmişti, birden annemle babamı kaybettim. Korktum ama sonra yolumu buldum ve eve onlardan önce vardım, ümitsizlik içinde beni arıyorlardı. Ama bence o akşamüstü esas onlar kaybolmuştu. Çünkü ben eve dönmeyi biliyordum ama onlar bilmiyordu."

  • 3
  • 16
İLK DÖNEM ESERLERİMİZDE "EV"
İLK DÖNEM ESERLERİMİZDE EV

📌Ev imgesi ifade ettiği anlamlarla birlikte belki de en önemli karşılığını medeniyetimizde bulur. Türkçede ev kelimesiyle ilgili atasözü, deyimler; ev kelimesinden türeyen isim, sıfat ve zarfların çokluğu bu durumun en belirgin göstergelerindendir.

📌Aile kurumunun temelini teşkil eden evlilik kavramının kökeninde "ev" kelimesi vardır. Çünkü ev aslında "aile olma"yı simgeler.

↪ Oğuzcadan günümüze kadar ulaşan ev, telaffuzu dahi aynı olan en eski kelimelerimizdendir. Kutadgu Bilig, Dede Korkut ve Divanü Lügati't-Türk gibi Türkçenin en eski metinlerinde ev kelimesi yer alır.

Ünlü yazarların Türkçeye tercüme ettikleri 10 kitap 📕

📌"Ev alma komşu al" ifadesini Kutadgu Bilig'de benzer ifadelerle görmekteyiz. Divanü Lügati't-Türk'te gördüğümüz üzere ev ve bark kelimesi genel itibarıyla birlikte kullanılırdı fakat bark kelimesi daha ziyade mülkü ifade ederdi.

↪ Peki, medeniyetimizde ev ve eve dair pek çok kavram bu denli önem taşıyorken geçmişten günümüze "ilk evrenlerimiz" nasıl değişiklik göstermiştir?

  • 5
  • 16
ORTA ASYA'DAKİ TÜRK EV TİPİ
ORTA ASYA'DAKİ TÜRK EV TİPİ

📌İnsanoğlunun mağaralarda başlayan barınma serüveni coğrafya, iklim, yaşam tarzı ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak değişiklikler gösterdi.

📌Türklerin ilk yerleşim yerleri çadırlar ve otağlar, mağaraların bir taklidi niteliğindeydi. Göktürklerde gök kubbe devletin, çadır ise ailenin örtüsü olarak görülüyordu.

↪ İlk evler klasik Türk evlerinin karakteristik özelliği olan sofayı içermiyordu. Bunlar en ilkel Türk evleriydi. Fakat göçebe hayatına uygun bir mimariyle düzenlenen bu evler, Anadolu'daki ev tipine büyük oranda etki etti.

↪ İlk Türk evleri, kulübe şeklinde ve yuvarlak formdaydı. Bu evler genellikle sıvalı ağaçtan yapılıyordu. Gövdeli ve gök kubbe formunda olan bu evler, aslında kainatı simgeliyordu.

Fikriyat yazarlarından ilim dolu alıntılar

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN