Arama

Fatma Aliye Topuz kimdir? Fatma Aliye Topuz biyografisi...

Bugün 50 TL'nin arka yüzünde yer alan Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz, yaşadığı dönemde "Muhadarat", "Ref'et", "Udi", "Enin" ve "Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı" gibi birçok roman kaleme aldı. İşte Fatma Aliye Topuz'un hayat hikayesi…

 • 1
 • 10
Tanzimat döneminde yaşadı
Tanzimat döneminde yaşadı

Tanzimat döneminde yaşayan Fatma Aliye, "Muhadarat", "Ref'et", "Udi", "Enin" ve "Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı" isimli romanları ve 40'a yakın makalesinde dönemsel konular işledi.

 • 2
 • 10
Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı
Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı

Tarihçi Cevdet Paşa'nın ilk kızı Fatma Aliye, 1862'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim alan Fatma Aliye, Fransızca ve Arapça dillerinin yanı sıra tarih, edebiyat, matematik, hukuk, Arap tarihi ve felsefesi konularında kendini geliştirme fırsatı buldu. George Ohnet'in "Volonte" adlı romanını, 1889'da "Meram" adı ve "Bir Hanım" rumuzuyla Türkçeye çevirerek kariyerine başlayan Fatma Aliye, bunu takip eden yapıtlarında "Mütercime-i Meram" takma adını kullandı.

 • 3
 • 10
En başarılı yapıtı
En başarılı yapıtı

Ahmet Mithat Efendi ile 1891'de kaleme aldığı "Hayal ve Hakikat" dışında, ilk romanı "Muhadarat"ı 1892'de "Fatma Aliye Hanım" ismiyle yayımladı. Yazarın bu eseri, kendisinin en başarılı yapıtı olarak gösterildi.

"Fâzıla Türkçeyi pek güzel yazıp okumaya başladığı gibi Fransızcayı da bir yandan ilerletmekte, piyano, resim derslerinde de zalim institutrizine beğendirecek derecede çalışmaktaydı." Muhadarat (s. 45)

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

 • 4
 • 10
Meşrutiyet sonrası siyasal yaşam
Meşrutiyet sonrası siyasal yaşam

"Muhadarat"ın ardından 1898'de "Ref'et", 1899'da "Udi", 1910'da "Enin" adlı romanları yayımlanan Fatma Aliye, 1914'te "Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı" isimli son çalışmasında Meşrutiyet sonrası siyasal yaşamı konu edindi.

"Evet kimsesizim, fakat vazifesiz değil!"
Refet, Fatma Aliye Hanım

 • 5
 • 10
Dönemin dergi ve gazetelerinde yayımlanmış makaleleri
Dönemin dergi ve gazetelerinde yayımlanmış makaleleri

Fatma Aliye'nin, 1900'de "Teracim-i Felasife" adlı bir felsefe kitabı da yayımlandı. Yazar ayrıca, döneminin dergi ve gazetelerinde yayımlanmış 40'a yakın makaleye imza attı.

"Evvelce oğullarına tayin edilmiş olan muallimler kıza da tayin edildi. Latife Hanım, akran ve emsali olan hanımefendilerin kızları Fransızca tahsil eylediklerini görünce Fransızca muallim de tayin ettirdi. Fehame, pek küçük yaşındayken birçok muallimlerden dersi alıyordu. Bir de piyano muallimesi tayin olundu." Enin (s. 162)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN