Arama

Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının sırrı neydi?

Topkapı Sarayı'nda sergilenen en önemli eserlerden birinin Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıcı olduğunu biliyor muydunuz? Peki, Fatih'in yaptırdığı bu kılıcın 7 kilo olduğunu ve üzerinde bir duanın yer aldığını? Sizler için Fatih'in kılıcı ve ecdadın tarihte yer almış kılıçları hakkındaki bilgileri derledik.

◾ Tarih boyunca aslında bir savaş aleti olan kılıcın Türk sanatındaki yeri ve önemi diğer sanat eserlerinden farklı değil. Kılıca en fazla itibar edenler içinde Osmanlılar ön plandadır.

Cengâverlikte maharet sahibi olan Osmanlı padişahları ustaca kılıç kullanmalarıyla şöhret kazanmışlardır. Öyle ki Topkapı Sarayı'nda sergilenen en önemli eserlerden biri de Fatih Sultan Mehmed'in kılıcıdır.

◾ Fatih'in törenlerde kullanmak için İstanbul'u fethettikten sonra yaptırdığı kılıç, 7 kilo ve 125 santimdir. Çelik, som, demir ve altından yapılan kılıcın üzerinde sultana güç ve kuvvet vermesi için yazılmış bir de dua yer alır.

FATİH'İN ÖLÜMÜNDEKİ SIR

Kılıç üzerinde yazan yazı ve ayetlerin manası ise şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim.

"Hak dinin bağlarını parıltılı ve açık harfli ayetlerle ve keskin ve parlak kılıçlarla güçlendiren yüce Allah'a hamd olsun. Salat ve selam, en güzel fasih sözlerle vasfedilen Hazret-i Muhammed ve ehli beytine olsun. Allah'ım! Dinin erkânlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve mücahitlerin sultanı, cihat için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murad Han'ın oğlu Mehmed Han'a güç kuvvet ver ve kılıcının kınını şeriat düşmanlarının boynunda, kaleminin mürekkebini de âlemlerin rabbinin inayetinde eyle. O, Sultan Osman Han'ın oğlu Orhan Han'ın oğlu Murat Han'ın oğlu Bayezid Han'ın oğlu Mehmed Han'dır. Allah onların mezarlarının toprağını, gazilerin kılıçlarından akan saf su ile sulasın ve kılıçların gölgesi altında olan cenneti de mekânları eylesin! Âmin Ya Rabbel alemin."

KILIÇLA HUTBE GELENEĞİ

◾ İstanbul'un Fethi kararı Ulu Cami'de alınmıştır. Sultan Mehmet Han, Edirne'de bu kararı aldıktan sonra Cuma namazını burada kıldırır.

◾ Hutbeyi kılıçla okur, buradan 'Bismillah' der yola çıkılır, İstanbul'un Fethi müyesser olur. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yaptığı dönemde şehzadelerin tahta çıkma törenleri ve kılıç kuşanma merasimleri de Ulu Cami'de yapılmıştır.

AVNİ MAHLASIYLA FATİH SULTAN MEHMET

KILIÇ KELİMESİNİN KÖKENİ

◾ Kelime bütün Türk lehçelerinde hemen daima kılıç, nâdiren de kılınç ve kilic, kilis, kiliş gibi şekillerde görülür. Arapça'da genellikle kök itibariyle "helâk etmek" anlamını taşıyan seyf, Farsça'da ise -kılıcın yanı sıra Osmanlıca'da da şemşîr kelimesi kullanılır.

◾ Eskiden beri kahramanlığın, bağımsızlığın ve gücün temsilcisi sayılan kılıç, Doğu'da da Batı'da da umumiyetle soylular ve rütbeli askerlerle kumandanlar tarafından taşınmıştır.

◾ Kılıçlar düz ve eğri olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan düzlerin iki, eğrilerin bir tarafı keskindir. Eğri kılıçların diğerlerinden daha kısa ve kavsinin içi keskin olanlarına yatağan, gittikçe enlileşerek daha ağır bir silâh görünümü olanlarına da pala denir.

FATİH SULTAN MEHMET'İN YADİGARLARI

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN