Arama

Edirne'nin tarihine ışık tutan fotoğraflar

Tarihte 'Serhat Kenti' ve 'Der-i Saadet' (Mutluluk Kapısı) gibi çeşitli unvanlarla anılan Edirne, İstanbul'un fethinden önce ve sonra zafer kutlamaları, sünnet şenlikleri ve evlilik törenleri gibi imparatorluğun tüm görkemli şölenlerine tanıklık etmiştir. Görkemli Osmanlı geçmişini günümüze taşıyan tarihi kent dokusuna sahip Edirne, adeta yaşayan Osmanlı'dır. Sizler için, Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne'nin tarihine ışık tutan fotoğraflarını listeledik.

  • 1
  • 16
Edirne, Yeniçeriler Çeşmesi, 1971
Edirne, Yeniçeriler Çeşmesi, 1971

Edirne çeşmeleri, çoğu 500 küsür yıllık tarihleriyle, çeşme denilip geçilmeyecek türden tarihi anıtlar olup; geçmişle günümüz arasında süreklilik duygusunu su içerken bile hissettirir.

Edirne, Yeniçeriler çeşmesi taş malzemeden inşa edilmiş, tek cepheli, hazneli, piramidal çatılı bir köşe çeşmesidir. Yapılış tarihi bilinmemektedir. Cephe eni 3 metre, boyu 3 metre olup; tek cepheli bir köşe çeşmesidir. Cephesinde üç sıra dikdörtgen, silmeli çerçevelidir ve ayna taşı çıkıntılı taşlarla yapılmıştır. Önünde üç yalak bulunur. Suyu akmaktadır. İsmini yakınında bulunan Yeniçeriler Hamamı'ndan alan çeşme, özellikle suyunun acı olmasından dolayı mahalle sakinleri tarafından Acı Çeşme olarak ta bilinmektedir. Yapı, doğu-batı doğrultusunda eğimli bir yokuşun bitiminde kuzey-güney doğrultusunda inşa edilmiştir.

Osmanlı arşivinden tarihi fotoğraflarla İtalya

  • 2
  • 16
Edirne, Muradiye, 1971
Edirne, Muradiye, 1971

Cami, mevlevîhâne, imaret, çeşme ve mektepten oluşan külliye Muradiye semtinde Saray ovasına hâkim bir tepede yer almaktadır. Günümüzde hazîresiyle birlikte cami sağlam durumdadır ve ibadete açıktır. Diğer yapıları ise tamamen ortadan kalkmış olup haklarında kaynaklardan bilgi edinilebilmektedir. Caminin kapısı üzerinde yer alan kitâbesi 839 (1435-36) yılını vermekle birlikte bugün kayıp olan II. Murad vakfiyesinin 830 (1427) tarihli olduğu bilinmektedir külliyenin mimarı belli değildir, ancak mimar Şehâbeddin tarafından yapılmış olduğu düşünülmektedir.

  • 3
  • 16
Edirne, Muradiye, 1971
Edirne, Muradiye, 1971

Etrafı set duvarlarıyla çevrili olan külliyenin kuzey-güney, kuzeybatı ve kuzeydoğuda demir şebekeli birer avlu kapısı bulunmaktadır. Avluya esas giriş güney yönündeki âbidevî kapıdan sağlanmaktadır. Empire üslûbunda olan bu kapıda Hattat Râkım imzalı Sultan Mahmud'un tuğrası görülmektedir.

Osmanlı'nın sosyal yaşamına ışık tutan ilk fotoğraflar

  • 4
  • 16
Edirne, Selçuk Hatun Camii, 1971
Edirne, Selçuk Hatun Camii, 1971

Edirne Fakih Mahallesi Kadirhane Sokağı'nda bulunan Selçuk Hatun Camisi'nin kitabesinden öğrenildiğine göre Çelebi Sultan Mehmet'in kızı Selçuk Hatun tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır. İbrahim Halife de kendi parasından buraya bir minber eklemiştir.

Cami kare planlı, kesme taştan yapılmıştır. Üzeri tromplar üzerine oturan merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısının yanında bir mihrap ve bir pencere; mihrap cephesinde yanlarda ikişer; diğer duvarlarda da altta alınlıklı dikdörtgen, üstte de yuvarlak kemerli ikişer penceresi bulunmaktadır. Uzun süre harap durumda olan bu caminin onarımına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2004 yılında başlanmıştır. Ancak önündeki izlerden üç bölümlü bir son cemaat yerinin olduğu anlaşılmaktadır.

Mihrap beş köşeli olup, üzerindeki izlerden kalem işleri ile bezeli olduğu anlaşılmaktadır. Caminin batı köşesindeki minare taş kaide üzerinde tuğla gövdeli olduğu sanılmaktadır. Orijinal minare günümüze gelememiştir.

  • 5
  • 16
Edirne, Sokullu Hamamı, 1970
Edirne, Sokullu Hamamı, 1970

Üç Şerefeli Cami karşısındadır. Sokullu Mehmet Paşa Mimar Sinan'a yaptırmıştır. 16. yy. Türk sanatının en önemli örneklerinden olup. çifte hamam planındadır. Kadınlar ve erkekler bölümlerinin girişleri ayrı yöndedir. Edirne'de kullanılabilir durumda, onarım görmüş üç tarihi hamamdan biri olup özel mülke dönüşmüştür.

Saraybosna'dan Osmanlı tarihine ışık tutan kareler

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN