Arama

Dinmeyen acı: Çerkes Sürgünü

1864 yılında Rusya, stratejik önemi nedeniyle Çerkesya'yı boşaltma kararı almış, burada yaşayan Müslüman halkı sürgüne zorlamıştı. Osmanlı topraklarına sürgün edilen Çerkesler, kıyılarda süngülerle bekleyen Rus askerlerinin zoruyla gemilere zorla bindirilmiş, büyük çoğunluğu açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmişti. Öyle ki, yolculuk sırasında hastalık belirtileri gösterenler gemiden aşağı atılır hale gelmişti. Çarlık Rusyası'nın, 21 Mayıs 1864'te topraklarını işgal edip Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 158 yıl geçti.

  • 1
  • 16
Çerkes Sürgünü nedir?
Çerkes Sürgünü nedir?

◾ On dokuzuncu yüzyılda özellikle 1864 yılında, başta Adigeler ve Abhazlar olmak üzere, Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zorunlu göçleri, tarihe "Çerkes Sürgünü" adıyla geçti.

◾ Bu fecaatin sonunda bir milyonun üzerinde nüfus Osmanlı topraklarına yerleşti. Abhazya'da 21 Mayıs günü, bu sürgünü anmak amacıyla ulusal yas günü olarak anılıyor.

157 yıldır dinmeyen acı: Çerkes Sürgünü

  • 2
  • 16
Çerkes Halkları sürgüne zorlandı
Çerkes Halkları sürgüne zorlandı

◾ Takvimler 21 Mayıs 1864'ü gösterdiğinde, 300 yıl süren Kafkas-Rus savaşı sona ermiş, Kuzey Kafkas halkları sürgüne zorlanmaya başlamıştı.

◾ Bu tarihten sonra Çerkes toplulukları, dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldılar. Sürgün süreci içerisinde binlerce insan hayatını kaybetti. Sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kaldılar.

Rusya'yı 'Rusya' yapan Almanlar'dır

  • 3
  • 16
Çerkes Sürgünü neden gerçekleşti?
Çerkes Sürgünü neden gerçekleşti?

Çerkes Sürgünü'nün temel nedeni, Rusya İmparatorluğu'nun yürüttüğü emperyalist politikalar kaynaklıdır. Kırım Savaşı, Rus İmparatorluğu açısından Çerkesya'nın stratejik önemini somut bir biçimde ortaya koyar.

Ruslar bu savaş ile beraber Müslüman ahaliden kurtulmaya karar verir. Burada yıllardan beri Rus egemenlik alanı içinde bağımsız olarak yaşamını sürdüren Müslüman bir nüfus bulunuyordu.

300 yıl önce Ukrayna'nın işgali Rusya'yı dünya sahnesine çıkardı

  • 4
  • 16
Müslüman nüfus temizliği
Müslüman nüfus temizliği

Adigeler, deniz yoluyla Batıdan yardım alabilecek ve hızla kalkınabilecek bir konuma ve toplumsal yapıya sahiptiler. Adığe tarımı ve hayvancılığı da çağına göre oldukça iyi durumdaydı.

◾ Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen yayılmacı Rus İmparatorluğu, kendi politik çıkarları için bütün Rusya'daki Müslüman nüfusu etkisiz hale getirmek istiyordu.

Şeyh Şamil'in Mektupları

  • 5
  • 16
Müslümanların Osmanlı'ya geçişi
Müslümanların Osmanlı’ya geçişi

Rusya, özellikle Batılı ülkelere açık olan, yani Karadeniz kıyısında ya da yakınında yaşayan Adigeler, Abhazlar, Nogaylar ve Kırım Tatarları gibi Müslüman toplulukları tamamen etkisizleştirmek hatta gerekirse yok etmek istiyordu.

◾ Bu amaçla Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı'ya göç ettirilmesi için gerekli faaliyetlere başladılar.

Unutulmaz bir mücadelenin ismi: 'Kafkas Kartalı' Şeyh Şamil

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN