Arama

Beyrut'un tarihi hakkında bilgiler... Beyrut'taki Osmanlı izleri

Uzun bir süre Osmanlı idaresinde kalan Beyrut, cami gibi önemli mimari üsluplarda ecdadın izlerini taşır. Çok kültürlülüğü ile dikkat çeken Beyrut, birçok kez savaş ve yıkımla karşılaşmasına rağmen her seferinde adeta yeniden doğmuştur. Beyrut'a geçmiş olsun diyerek, elim olayda vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sizler için Beyrut tarihi hakkında kısa bilgiler derledik.

  • 1
  • 10
Beyrut patlaması son durum
Beyrut patlaması son durum

Beyrut, geçtiğimiz gün korkunç bir patlamayla sarsıldı. 2 bin 750 tondan fazla yüksek patlayıcı amonyum nitratın, limanda altı yıl boyunca durduğu depoda çıkan yangının yayılıp ardından patlamasıyla felaket yaşandı. Beyrut Limanı'ndaki deponun infilak etmesiyle 135 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı ve 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Beyrut, ulusal felaket bölgesi olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Beyrut'a geçmiş olsun diyerek, elim olayda vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Beyrut'un tarihi geçmişinde Osmanlı izlerine dair kısa bilgiler derledik.👇

  • 2
  • 10
Beyrut nerede?
Beyrut nerede?

✅"Orta Doğu'nun Paris'i" olarak nitelendirilen kozmopolit başkent dört yüz yıldan fazla Osmanlı idaresinde kaldı; bu nedenle camiden kışlaya, çarşılardan sofra geleneklerine kadar sayısız unsur Osmanlı izini taşıyor.

📌Beyrut'un tarihi milâttan önce 2000 yıllarına kadar gider. Beyrut adının Akkadca burtu "kuyu, kaynak" kelimesinden geldiği bilinmektedir.

📌Milattan önce II. bin yılın ilk yarısında bağımsız Fenike şehir devletlerinden biri olan Beyrut, daha sonra bölgedeki Byblos Krallığı'na bağlı bir prenslik haline geldi.

  • 3
  • 10
Beyrut tarihi
Beyrut tarihi

📌Hz. Ömer'in hilâfeti sırasında Ebû Ubeyde b. Cerrâh kumandasındaki bir ordu tarafından fethedilerek (635) Müslüman hâkimiyeti altına alınan Beyrut'ta yeni bir dönem başladı. 6. yüzyıl ortalarında meydana gelen bir depremde yıkılan şehir yeniden inşa ve imar edildi.

📌Emevîler zamanında Muâviye İran'dan göçmen getirtip buraya yerleştirdi. Gemi inşaatı için tesisler kuruldu. Bu dönemde bir liman şehri olarak gelişen Beyrut, bölgenin dışarıya açılan başlıca iskelesi haline geldi.

📌İslâm'ın ilk devirlerinde bir ribât olarak görünen şehirde ilmi faaliyetler de gelişti. Meşhur fıkıh âlimlerinden Evzâî burada yaşamış ve ders vermiştir.

  • 4
  • 10
Beyrut tarihi hakkında bilgiler
Beyrut tarihi hakkında bilgiler

📌Beyrut Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında bölge ile birlikte Osmanlı hâkimiyetine girdi (1516). Osmanlılar zamanında şehir İstanbul'dan tayin edilen Maan hânedanına mensup emîrler tarafından yönetildi.

📌Evliya Çelebi, manastırdan camiye dönüştürülen Ulucami'nin kırk elli yerinde ders halkası kurulduğu ve güzel bir cami olan Âsaf Paşa Camii'nden başka Mîr Münzir ve Amrî Camii'nin şehirdeki başlıca camiler olduğu yolunda bilgiler vermektedir.

📌Evliya Çelebi'nin varlıklarını bildirdiği on yedi medrese, sekiz sıbyan mektebi, dört hamam, yedi çeşme, 300 dükkân, kırk kahvehane ve sekiz ticaret hanı Beyrut'un bu asırda sosyal bakımdan gelişmiş bir şehir olduğunu gösterir.

📌20. yüzyılın başlarında Beyrut'u ziyaret eden Babanzâde İsmâil Hakkı Bey, şehirde yirmi beşe yakın günlük ve haftalık gazete ile mecmuanın yayımlandığını bildirir.

  • 5
  • 10
Beyrut - Büyük Ömer Camisi
Beyrut - Büyük Ömer Camisi

📌Nüfusun değişik din ve milletlere mensup olması sebebiyle şehirde çok çeşitli dini yapılar bulunmaktadır. Evzâî'nin türbesinin yanı sıra çok sayıda cami vardır. Bunların içinde en ünlüsü Ömer Camii olup bazısı kiliseden camiye dönüştürülmüştür.

📌Beyrut'ta, adını ikinci İslam halifesi Hazreti Ömer'den alan Büyük Ömer Camisi ülkedeki iç savaşa kadar Osmanlı padişahları tarafından Müslüman halka hediye edilen "kutsal emanete" ev sahipliği yaptı.

📌Cami, Memlükler döneminde Haçlıların bölgeden çıkarılması nedeniyle "İslam Fetihleri Camisi" olarak, Osmanlı döneminde ise Hazreti Yahya peygambere ait olduğu iddia edilen makam ve kutsal emanetten dolayı "Yahya Camisi" olarak adlandırılır.

Kiliseye dönüştürülen camiler

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN