Arama

Abdülhamid'in miras bıraktığı 44 eser

Şehr-i İstanbul'un sevdalısı Sultan II. Abdülhamid, mevcut düzensizliğin önüne geçmek ve yeni yatırımlar yapmak kaydıyla can çekişen şehre yaşanırlık kazandırmak istiyordu. Abdülhamid'in siyasi yönü ile birlikte, Osmanlı vatanına kazandırdığı eserleri konuşmak, onun çağın gerekliliklerini ve ilerisini düşündüğünün bir kanıtıdır. Peki, Abdülhamid'in başkent olan İstanbul'u, marka şehir haline getirmek için dünyanın önde gelen mimarlarına ve şehir plancılarına İstanbul ile ilgili projeler çizdirdiğini biliyor muydunuz?

  • 1
  • 44
HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİ
HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİ

31 Ağustos 1876'da tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid, ülke ekonomisini kalkındırmak ve canlandırmak amacıyla saltanatı döneminde birçok faaliyette bulunmuştu. Ekonomi alanında gerçekleştirdiği icraatlarının kalıcı, kurumsal ve tabana yayılmasını sağlamak amacıyla eğiyim-öğretim alanı tercih edilmişti. Demiryolları, limanlar ve ulaşım yıllarının inşası gibi nedenlerle 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mektebi kuruldu. Mektebin kurulmasında, Ticaret Nazırı Suphi Paşa'nın önemli katkıları olmuştu.

Gençliğinden itibaren ticarete meraklı olan Sultan II. Abdülhamid, Suphi Paşa'nın Ticaret Mektebi kurulması teklifinin karşısında ziyadesiyle heyecanlanmış, şahsi servetinden mektebin kurulması için katkıda bulunmuştur. Mektebin kuruluş nizamnamesinde, mektebin kurulma amacının "ticaret erbabı kişiler yetiştirmek" olduğu ifade edilmişti.

  • 2
  • 44
YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ
YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

Yıldız Hamidiye Camii, Beşiktaş Meydanı'ndan Barbaros Caddesi'ne doğru çıkan yolun sağ tarafında, Yıldız Sarayı yolu üzerinde yer almaktadır. Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve devrinin simge yapılarından birisi olan Yıldız Hamidiye Camii, 1885-1886 yıllarında inşa edilmiştir.

Cami önündeki yeşillikler arasında beyaz bir kuğuyu andırır vaziyette mimarisi, dış cephe özellikleri, plan şeması ile Osmanlı mimarisinde eşi benzeri olmayan bir yapıdır.

Yıldız Hamidiye Camii'ne çift taraflı beyaz mermer merdivenler ile çıkılarak saray kapılarını andıran taç kapısından girilir. Nisa Suresi 103. Ayet-i kerime ve Sultan II. Abdülhamid'in tuğrasının bulunduğu taç kapı bir sanat eseridir.

  • 3
  • 44
BÜYÜKADA HAMİDİYE CAMİİ
BÜYÜKADA HAMİDİYE CAMİİ

Büyükada'da Maden Mahallesi'nde yer alan ve adanın en büyük camisi olan Büyükada Hamidiye Camii, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1893 yılında yaptırılmıştır. 19. yüzyılda Büyükada'da Müslüman nüfus artınca, ortaya çıkan ihtiyaca binaen inşa edilmiştir.

Camii, Büyükada Camii veya Servili Camii olarak da bilinmektedir. Hamidiye Camii'nin alt katı inşa edildikten sonra uzun yıllar okul olarak kullanıldığından dolayı Mektep Camii olarak da isimlendirilmiştir.

  • 4
  • 44
ORHANİYE KIŞLASI CAMİİ
ORHANİYE KIŞLASI CAMİİ

Sultan II. Abdülhamid tarafından, askerlerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1884 yılında inşa ettirilmiştir. Sultan II. Abdülhamid döneminde, Yıldız Sarayı'nın ve çevresinin güvenliği Ertuğrul ve Orhaniye kışlalarında sağlanıyordu.

Bu yapının Abdülhamid tarafından atası olan Orhan Gazi'ye ithafen yaptırıldığı ifade edilmektedir. Kitabenin üst kısmında Abdülhamid Han'ın tuğrası bulunmaktadır.

  • 5
  • 44
BURHANİYE SULTAN II. ABDÜLHAMİD CAMİİ
BURHANİYE SULTAN II. ABDÜLHAMİD CAMİİ

Üsküdar'da Burhaniye semtine ismini veren Burhaniye Camii, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1902 yılında yaptırılmış şirin bir mahalle camisidir. Kârgir olarak inşa edilen yapının giriş kapısı üstünde yer alan kitabesinde, caminin Şehzade Burhaneddin Efendi adıyla yaptırıldığı ifade edilmektedir.

Minaresi kesme taştan, duvarları taş duvar, kiremit çatı ve tek minareli Burhaniye Camii, Sultan II. Abdülhamid Han'ın Üsküdar'da yer alan tek camisidir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN