Arama

Sinema ve savaş

Sinema, insanları etkileme noktasında oldukça önemli bir kitle iletişim aracıdır. Bunu keşfeden devletler, Birinci Dünya Savaşı döneminde bu sanatı bir propaganda aracı olarak kullanır. Savaşan ülkeler, filmler vasıtasıyla kendi ideolojisini halkına anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışırken diğer ülkelere de gözdağı verir. Bu yolla gerçekleştirilen propaganda, daha fazla kişiye ulaşması ve görsel hafızaya hitap etmesi nedeniyle oldukça etkili olur. Böylece sinema, Birinci Dünya Savaşı'nda propagandanın en yetkin mecrası haline gelir.

  • 1
  • 10
KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK SİNEMA
KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK SİNEMA

🔸 İnsanları doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyen sinema, önemli bir kitle iletişim aracıdır. Anlatmak istediği bir derdi, izleyenlere vermeyi düşündüğü mesajı, bazen açık bir şekilde bazen ise sembolik dil kullanarak aktarır.

🔸 İcat edildiği ilk dönemlerde özellikle devletler ve ordular tarafından savaş propaganda aracı olarak tercih edilir. Egemen devletler, sinema vasıtasıyla kendi ideoloji ve dünya görüşünü insanlara anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışırken diğer ülkelere de gözdağı verir.

  • 2
  • 10
PROPAGANDA KAVRAMI
PROPAGANDA KAVRAMI

🔸 Propaganda, bir öğretinin, düşüncenin, ideolojinin, inancın, siyasal görüş ya da bilginin tanıtılması, benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan söz, yazı ve türlü araçlarla gerçekleştirilen eylemlere verilen genel addır. Sinema da bu düşüncelerin insanlara ulaştırılmasında kullanılan çeşitli araçlardan biridir.

🔸 Sinemanın başlangıcı, I. Dünya Savaşı'na tekabül etmesi nedeniyle ideoloji savaşlarının bir aracı olur. Bu yönü ile kitlelere ulaşarak onları harekete geçirme, fikir dünyasında yer edinme rolü vardır. Hatta bir savaş silahı olarak dahi görülür.

2. Dünya Savaşı filmleri

  • 3
  • 10
PROPAGANDA SİNEMASI
PROPAGANDA SİNEMASI

🔸 Sinema yoluyla gerçekleştirilen propaganda, daha fazla kişiye ulaşması ve görsel hafızaya hitap etmesi nedeniyle diğerlerine göre daha etkilidir.

🔸 Kalabalıkları duygular, fikirler ve görüntülerle harekete geçirebildiğini keşfeden sinema, Birinci Dünya Savaşı'nda propagandanın en yetkin mecrası olur. Bu dönemin ortasında oluşan sinema, savaş ile gelişir. Hatta yeni bir cephe açarak savunma ve saldırı silahı olarak görülür.

🔸 Birinci Dünya Savaşı'nın tarafları olan ülkelerin büyük bir kısmı kendi bünyelerinde propaganda amaçlı sinema birimleri oluşturur. Devletler özellikle halkın moralini yükseltmek ve savaş hakkında bilgi vermek amacıyla bu aracı kullanır.

🔸 Bu süreçte Nazi Almanyası ve Sovyet Rusya, sinemayı etkili bir savaş silahı olarak görürken, İngiltere ve İtalya filmlerde propagandayı ele almışlardır.

I. Dünya Savaşı'nı en iyi anlatan 7 film

  • 5
  • 10
SOVYET SİNEMASI
SOVYET SİNEMASI

🔸 Rusya'da sinemanın gelişimi ve dünyaca tanınmış hale gelmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nden sonra gerçekleşir. Sovyetler Birliği, devrimin halk arasında yaygılaşması noktasında sinemanın gücünden yararlanır.

🔸 Rus sosyalist devrimci ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu olan Lenin, "Sinema bizim için sanatların en önemlisidir" diyerek sinemanın mühim bir görev üstlendiğini belirtir. Lenin'in kurduğu rejim için kitlelere mesaj iletme aracı olarak kullanılan sinema, devlet desteğiyle gelişir ve kurumlaşır. Böylece devlet, sinemacılara doğrudan mali ve ekipman desteği verir.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN