Arama

İspanyolcadan dilimize geçen kelimeler

Türkçe, bilinen ilk yazılı metinlerin görüldüğü asırlardan itibaren Çince, Moğolca, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi Doğu ve Batı dilleriyle sürekli etkileşim halinde olmuştur. Türkçenin kelime alışverişinde bulunduğu dillerden biri de Hint-Avrupa dil ailesinin Avrupa koluna mensup İspanyolcadır. Özellikle Osmanlı- İspanyol ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı 16. yüzyılda, kelime alışverişi de artış göstermiştir. Peki, gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız bu kelimeler hangileridir?

  • 1
  • 11
AMİGO
AMİGO

İspanyolca amigo "arkadaş" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince amicus "sevgili, dost, arkadaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince amare "sevmek" fiilinden türetilmiştir.

Arapçadan Osmanlıcaya geçen kelimeler ve anlamları

  • 2
  • 11
SELVA
SELVA

İspanyolca selva, "tropik orman" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince silva "orman" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçede ise coğrafi bir terim olarak "Amerika'daki Amazon, Afrika'daki Nijer gibi, ekvator bölgesindeki büyük ırmakların geçtiği yerlerde bulunan geniş ve balta girmemiş ormanların ortak adı" anlamında kullanılır.

Dilimize Almancadan geçen kelimeler

  • 3
  • 11
BOYOZ
BOYOZ

İspanyolca "boyoz" sözcüğünden alıntıdır. Yahudi İspanyolcası olan sözcük "boyo" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İspanyolca bollo "küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İspanyolca sözcük Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden evrilmiştir.

Boyoz 1492'de Türkiye'ye yerleşen Sefaradlar tarafından Anadolu ve özellikle İzmir mutfağına katılmış, İzmir damak tadı ile özdeşleşmiş, mayasız bir hamur işidir.

Fransızcadan dilimize geçen kelimeler

  • 4
  • 11
CUNTA
CUNTA

İspanyolca junta "1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince "iuncta" sözcüğünden evrilmiştir.

Türkçeye benzerliği ile şaşırtacak Japonca kelimeler

  • 5
  • 11
FLAMENKO
FLAMENKO

İspanyolca flamenco "1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760'lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Flamenco "Felemenkli" özel adı ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Rusçadan dilimize geçen 15 şaşırtıcı kelime

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN