Arama

Türkçeye benzerliği ile şaşırtacak Japonca kelimeler

Kelimeler toplumların göçü, kültür alışverişi ya da bir bölgeye yıllarca egemen olması sonucunda git gide ortaklaşabilir. Örneğin balkanlarda geçmişteki Osmanlı egemenliğinden kaynaklı olarak binlerce Türkçe kelime günlük hayatta kullanılmakta. Söz konusu Japonca olunca birbirinden bu kadar uzakta olan iki dilin nasıl olur da bu denli benzerliğe sahip olduğu şaşırtıcı. Türkçe ve Japoncanın aynı dil ailesinden yani Altay dillerinden geldikleri düşünülmektedir. Bu iki dil arasındaki benzerliklerin sebebini ortaya koyabilmekte. Peki, Türkçeye benzerliği ile şaşkına uğratacak Japonca kelimeler nelerdir?

  • 1
  • 21
Türkçe ve Japonca ilişkisi
Türkçe ve Japonca ilişkisi

Altay dilleri uzmanı olan Roy Andrew Miller Korece ve Japoncanın Altay dillerinden olduklarını savunuyor. Bu konuyu ayrıntılı olarak işleyen Miller şöyle diyor: "Japoncanın kadim Türkçe ile olan ses, sözcük ve cümle yapısı ile olan benzerlikleri o kadar belirgindir ki, başka kanıt bulunmasa dahi, bu benzerlikler Japonca ile Türkçenin ortak bir kök dilden kaynaklandığını kanıtlamak için yeterlidir. "

Türkçe ile Japoncanın ortak özellikleri şöyle özetlenebilir:

- Her iki dil başlangıçta bitişken iken zamanla Japonca bu özelliğini bir miktar kaybetmiştir.
- Her iki dilde kadın-erkek farkını belirten öntakılar ve edatlar yoktur.
- Her iki dilde öntakı yerine sözcük ardına eklenen takılar vardır.
- Her iki dilde fiiller (eylem belirten sözcükler) cümle sonuna gelir.

Japonca: Kuro

Türkçe: Kara

Japonca: Katai

Türkçe: Katı

Japonca: Yama

Türkçe: Yamaç

Japonca: Tabe

Türkçe: Tat

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN