Arama

Kalp ferahlığı: İnfak

Eşyanın hükümran olduğu çağımızda ruhi olarak ferahlamak ancak İslam'ın bize nasihat ettiği şeylerle mümkündür. Allah için vermek manasına gelen infak; manevi bir kalkan, koruyucu bir önlemdir. Hak Teala'ya karşı bir ibadet biçimi olarak infak, fayda sağlayan her türlü harcamaya verilen kapsayıcı isimdir.

Kalp ferahlığı: İnfak

İyiliğe eren yol

◾ Var olduğumuz tüm imkanların yegane sahibi Allah Teala'dır. Bu nimetlere karşılık olarak Hak Teala'nın bizden istediklerini yerine getirmemiz gerekir.

◾ İyiliğin devamı için daimi olarak bir çaba içinde olmak gerekir. Allah (CC) için vermek olarak tarif edilen infak kavramı, vererek ferahlamak gibi bir manaya delalet eder.

İçimizdeki düşman: Riya

Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.

Âl-i İmrân Suresi 92. Ayet

Âl-i İmrân Suresi 92. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Âl-i İmrân Suresi 92. Ayet Tefsiri

➡ "İyilik" diye çevirdiğimiz birr kelimesi ayrıca "erdemlilik, ihsan, çok iyi ve hayırlı" gibi anlamlara gelir. Kur'an terimi olarak birr, "kişiyi Allah'a yaklaştıran iman, ibadet ve ahlâk ile en doğru ve en güzel hayatı yaşamak" mânasına geldiği gibi (bk. Bakara 2/177) "Allah'ın rızâsı, rahmeti ve cenneti" şeklinde de yorumlanmıştır. Râzî bunu, "saygı ifade eden bütün davranışları, itaatleri ve insanı Allah'a yaklaştıran hayırlı işleri içine alan bir kelime" olarak değerlendirmiştir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Hz. Aişe (RA) anlatıyor: "Resulullah (SAV) buyurdular ki:

"Eğer kadın, evin yiyeceğinden zarar vermeyecek şekilde infak ederse, kadın infâk ettiği için, erkek de kazandığı için sevaba kavuşurlar, malı koruyan vekilharc için de aynı şekilde sevab vardır. Bunlardan birinin sevabı diğerinin sevabından hiçbir şey noksanlaştırmaz."

(Buhari, Zekât 26, 17, 25, Büyu: 12; Müslim, Zekât. 80, (1024) Ebu Dâvud Zekât: 44 (1685); Tirmizi, Zekât: 34, (671, 672); Nesai, Zekât: 57, (5, 65)

Karşılıksız yardım etme manasını daha kapsamlı şekilde ele alan infak kavramı, Resulullah'ın (SAV) bizzat yaşayarak gösterdiği, emsalsiz bir ahlak mefhumudur.

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde karşılıksız, hiçbir beklentiye girmeden yapılan eylemler övülmüş, amel sahiplerinin mükafatlandırılacakları vadedilmiştir.

Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.

Bakara Suresi 261. Ayet

Bakara Suresi 261. Ayeti okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

Bakara Suresi 261. Ayet Tefsiri

➡ Buradan itibaren mushafta üç sayfaya yakın yer kaplayan on dört âyette, araya başka bir konu sokulmaksızın infak ve sadaka üzerinde durulmuştur. 269. âyette hikmetten söz edilmiştir; ancak burada hikmet kavramıyla cömertliği cimriliğe, Allah yolunda vermeyi vermemeye, insanlara malî yardımda bulunmayı bencilliğe tercih eden aklın üstünlüğüne işaret edilmiştir, yani ana konudan ayrılma yoktur. Sözlükte infak kelimesi "tüketmek ve harcamak" mânasındadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN