Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Veda hutbesi ve Veda haccı nedir? Peygamber Efendimizin insanlığa son mesajı Veda hutbesi...

Veda hutbesi ve Veda haccı nedir? Peygamber Efendimizin insanlığa son mesajı Veda hutbesi...

Veda haccında Peygamber Efendimiz, binlerce Müslümana seslenerek vaaz ve nasihatlerde bulundu. 23 yıllık risalet hayatı boyunca yüce Allah'ın dinini tebliğ ve beyan eden Hz. Peygamber "Ben ancak muallim olarak gönderildim." buyurdu. Peki, Veda haccı ve Veda hutbesi nedir? Peygamber Efendimiz, Veda hutbesinde Müslümanlara neler öğütledi? Veda hutbesinin maddeleri nelerdir? Veda hutbesinin mahiyeti nedir? İşte Peygamber Efendimizin insanlığa son mesajı Veda Hutbesi…

  • 1
  • 11
Veda hutbesi nedir?
Veda hutbesi nedir?

Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk ve tek hac 'Veda haccı' olarak adlandırılır. O, bu hac esnasında Müslümanlara, Arafat başta olmak üzere, değişik zemin ve zamanlarda hitaplarda bulundu. Bu konuşmalar daha sonra Veda hutbesi başlığı altında toplandı.

Hz. Peygamber, bu haccın ümmetiyle dünyada bir araya geldiği, insanlığa mesajını ulaştırabileceği son haccı olduğunu biliyor ve insanlarla vedalaşıyordu.

Peygamber Efendimizin arefe günü Arafat'ta irat ettiği ilk hutbe, Cübeyr b. Mut'im, Câbir b. Abdullah ve Abdullah b. Mes'ûd gibi sahabeler tarafından nakledildi. Câbir b. Abdullah'ın rivayetine göre Hz. Peygamber Arafat'a gelince Nemire'de kendisi için kurulan çadıra yerleşti. Güneş batıya doğru kayınca vadinin ortasına gelip deve üzerinde ashaba hitap etti. Rebîa b. Ümeyye b. Halef adlı sahabe de söylediklerini tekrarladı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SON GÜNLERİ NASIL GEÇTİ?

  • 2
  • 11
Efendimizin bütün insanlığa hitabı
Efendimizin bütün insanlığa hitabı

Peygamber Efendimiz bayramın birinci günü Mina'da şeytan taşlama yerlerine gittiğinde halka hitap etti. Efendimiz, bayramın ikinci veya üçüncü günlerinde aynı mevkide hutbe irat etti. İbn Ömer'in rivayetine göre Nasr suresi Veda haccı esnasında Mina'da teşrik günlerinin birinde nazil oldu. Resûlullah bunun vedalaşma anlamına geldiğini anladı ve devesine binerek Akabe'ye geldi. Sahabeler onun etrafında toplanınca tekrar bir hutbe irat etti.

Efendimiz bu hutbelerde, kendinden önce gelip geçen peygamberlerin ardından onların ümmetleri gibi, içine düştükleri dini, dünyevi yanlışlara kapılmamaları için ashabına aynı zamanda bütün insanlığa hitap ederek uyarılarda bulundu.

Temel hak ve hürriyetler açısından, oldukça önemli olan bu hutbe, hadis kitaplarında bölümler halinde nakledildi. İslam tarihi kaynakları ise hadis kaynaklarından bu rivayetleri tek metin şeklinde aktardı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ İLE İLGİLİ AYETLER

  • 3
  • 11
Veda hutbesinin mahiyeti nedir?
Veda hutbesinin mahiyeti nedir?

Efendimiz, bu hutbede dinî kuralları, temel hak ve görevleri, duygusal, etkili ve veciz bir şekilde, orada bulunan insanlara öğütleyerek, kendilerine emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnete sarıldıkları müddetçe sapıklığa düşmeyeceklerini müjdeledi. En sonunda orada hazır bulunanların, dinlediklerini başkalarına aktarmalarını istedi.

PEYGAMBERİMİZiN İBADET HAYATI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) Veda haccında, 9 Zilhicce Cuma günü zevâlden sonra Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vâdisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa hitap etti. İslam'ın özeti olan Veda hutbesiyle Peygamber Efendimiz, cahiliye devrine ait bütün kötü âdet ve gelenekleri yıktı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU SIRASINDA GERÇEKLEŞEN MUCİZELER

Bu hutbeyle temel hak ve hürriyetlerle ilgili hükümleri bildirdi. Bütün insanların Âdem'in çocukları olduğunu ifade ile evrensel insan haklarına işarette bulundu. Irk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek, tüm insanlığa rehber olacak örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydetti.

İşte Peygamber Efendimizin insanlığa son mesajı Veda hutbesi...

Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder, O'ndan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse, artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki; Allah'tan başka ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ey insanlar!

Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN