Arama

Üç aylar ve kandiller ne zaman? Üç aylar takvimi 2021...

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç ayların başlamasına çok az bir vakit kaldı. Bu nedenle "Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusu sıkça sorulmaya başladı. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan üç aylar, Regaib gecesiyle başlar; Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman? Üç aylar kandiller ne zaman? 2021 üç aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman giriyor? İşte üç aylar takvimi...

 • 1
 • 7
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

✅ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe ihya edilecek.

Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regaib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır.

➡ Üç aylar, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resûlü (sav), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır."

(Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259.)

 • 2
 • 7
REGAİB GECESİ NE ZAMAN?
REGAİB GECESİ NE ZAMAN?

Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer anlamına gelir. Regaib gecesi, üç ayların müjdecisi, Ramazan'ın habercisidir. 18 Şubat Perşembe günü Regaib gecesidir. Bu gece, hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk'a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır.

Üç aylar resimli mesajları

 • 3
 • 7
ÜÇ AYLAR KANDİLLER NE ZAMAN?
ÜÇ AYLAR KANDİLLER NE ZAMAN?

➡ Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan kandil geceleridir.

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib,

aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç,

Şaban ayının on beşinci gecesi Berat ve

Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir.

➡ Kandil gecelerinin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan surede Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3).

➡ Kadir gecesinin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Üç aylarda nafile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır. Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.

 • 4
 • 7
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Bu önemli gün yine camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek.

Rahmet ve bereket mevsimi üç aylar

 • 5
 • 7
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam aleminin dua ve ibadetler ile geçireceği Berat Kandili, 2021 yılında 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

 • 6
 • 7
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına veda edeceğimiz ve Kadir Gecesi'ni idrak edeceğimiz gün 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

 • 7
 • 7
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nafile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şaban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan'la birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefaret orucunun Recep ve Şaban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlere göre Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem'in Şaban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen de tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 175, 176).

Ancak Resûlullah'ın Recep ve Şaban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nafile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nafile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

Recep ayının fazileti ve bu ayda oruç tutulmasıyla ilgili rivayetlerin zayıf olması dolayısıyla bu orucun hükmü hakkında âlimler değişik görüşler ileri sürmüştür. Bazı âlimler Recep ayında oruç tutmayı müstehap kabul ederken bazıları, Recep ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın bunu zorunlu bir ibadet şeklinde algılaması endişesiyle bu ayda oruç tutmayı sakıncalı görmüştür.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN