Arama

Tevbe suresinde besmele neden okunmaz? Merak edilen dini sorular

Müslümanların günlük hayatta kendisine gerekli olan dini bilgiyi öğrenmesi farzdır. Yapılan bütün işler, dinin kapsamı içerisinde yer aldığından İslam'ın dışında kalan hiçbir konu yoktur. Bundan dolayı da müminlerin, sergiledikleri davranışlarının dini hükmünü bilmesi gerekir. Peki, yapılan hayrın veya okunan Kur'an'ın sevabı ölen kimseye bağışlanabilir mi? Kolonya sürünmek abdesti bozar mı? İcradan ev, araba almak caiz midir?Tevbe suresinde besmele neden okunmaz?

  • 1
  • 11
Elbiseye bulaşan bebek kusmuğu namaza engel olur mu?
Elbiseye bulaşan bebek kusmuğu namaza engel olur mu?

🔸 Mideden gelen ve ağız dolusu olan kusmuk, necistir. Bebek kusmuğu da buna dâhildir.

🔸 Hanefî mezhebine göre bebeğin içtiği sütü olduğu gibi çıkarması veya emdikten sonra kusması necistir. Katı halde kıyafete bulaşırsa bir dirhemi, yani yaklaşık 3 gramı geçtiğinde namaza mani olur. Sıvı halde bulaştıysa el ayası kadar olan bir alan veya daha fazlasını kapladığında namaza mani olur. Eğer daha az ise namaza engel olmaz.

🔸 İnsanın bedeninde, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bulunan az veya çok her türlü pisliği temizlemesi namazın ruhuna yakışır bir davranış olduğundan, temizleme imkânı olduğu hâlde az da olsa bu pislikle namaz kılmak mekruhtur. (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 202-205; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 506, 522-526)

Necis olan durumlar nelerdir?

  • 2
  • 11
Kolonya sürünmek abdesti bozar mı?
Kolonya sürünmek abdesti bozar mı?

🔸 Bazı fıkıh bilginleri karşı görüşte olmakla birlikte İslam âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre şarap necis ve namazın sıhhatine engeldir. Ancak şarap dışında kalan ve içildiği zaman azı veya çoğu sarhoşluk veren şeylerin necis olduğuna dair bir delil yoktur.

🔸 Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'un anlayışlarına göre bunlar necis değildir; sarhoşluk için içilmeleri haramdır, fakat elbiseye veya namaz yerine dökülmeleri halinde namazın geçerliliğini etkilemez.

İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ilim silsilesi

🔸"Hak Dini Kur'an Dili" adlı tefsiriyle tanınan son devir din alimlerinden Muhammed Hamdi Yazır bu hususu şöyle açıklar: "Mesela üzerine şarap, şampanya ve arak, konyak dökülmüş olanlar herhalde yıkamadıkça namaz kılamazlar. Lâkin üzüm şarabından mâmül olmayan ispirto, bira ve sâir müskirat içilemezse de elbiseye veya bedene sürülmesi de namaza mâni olur diye iddia edilemez" (Hak Dini Kur'an Dili, I, 762-763).

🔸 Şarap dışındaki alkollü içkiler bizzat necis olmayıp, içilmeleri haramdır. Fakat elbiseye veya namaz yerine dökülmeleri namazın sıhhatine mâni değildir. Kolonya da bu hükmün içerisine girer. İçmemek kaydıyla değişik amaçlar için kullanılmasında Hanefî mezhebine göre bir sakınca yoktur.

🔸 Temizlik amacıyla kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın ilmi yönü ve kelami görüşleri hakkında bilgiler...

  • 4
  • 11
Yapılan hayrın veya okunan Kur’an’ın sevabı ölen kimseye bağışlanabilir mi?
Yapılan hayrın veya okunan Kur’an’ın sevabı ölen kimseye bağışlanabilir mi?

🔸 Yapılan ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir.

🔸 Kişi, okuduğu Kur'an-ı Kerim'in, yaptığı hatmin ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ, ister ölmüş olsun kendisine sevap bağışlanan kimsenin, bundan yararlanacağı umulur.

🔸 Başkası tarafından bağışlanan sevapla bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmez. Ancak bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir.

Fikriyat aşr-ı şerif podcastleri için tıklayın

🔸 Benî Seleme kabilesinden bir adam, annesi ve babası öldükten sonra, onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını sordu. Hz. Peygamber (sav), şöyle buyurdu "Evet, onlara rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmak, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmaktır." (Ebû Dâvûd, Edeb, 130; İbn Mâce, Edeb, 2)

🔸 Annesinin aniden öldüğünü, şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini belirterek, onun adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran sahabiye de şöyle buyurdu "Evet, ulaşır. Onun namına sadaka ver." (Buhârî, Vasâyâ, 19; Müslim, Zekât, 51)

Sadaka ile ilgili hadisler: Sadaka nasıl verilir?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN