Arama

Ruhun melekesi: Sabır

Sabır, başa gelen imtihan ve musibetlere karşı metanetli, dirençli olmaktır. Sadece dünya hayatındaki olumsuzluklara dayanmak değil, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etmektir. Ruhun melekesi olan sabır, bir ibadettir. Peki, dini bir kavram olarak sabır nasıl anlaşılmalıdır? Tahammül etmek ve sabretmek hangi noktada ayrılır beraber okuyalım…

🔸Sabır, ahlak terimi olarak "üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet" gibi manalara gelmektedir.

🔸Kur'an-ı Kerim'de sabır kelimesi 5 ayette geçmiş, yaklaşık 100 ayette ise aynı kökten gelen isim ve fiillere yer verilmiştir Aynı zamanda Yüce Kitabımızda sabrın karşıt anlamı ceza, telaş, yakınma gibi kavramlar da geçmektedir. Sabır akıl ve zekânın, ceza âcizliğin bir ifadesi sayılmıştır.

🔸 Ayet-i kerimelerde sabrın önemi üzerinde durulmuş, sabırlı olanlar yüceltilmiş ve verilecek mükâfatlar zikredilmiştir.

🔸Allah Teâlâ'nın kullarını korku, açlık, yoksulluk, yakınlarının vefatı, maddi kayıp gibi musibetlerle imtihan ettiği vurgulanmıştır.

🔸 Bunlara karşı sabır gösterenlerin, Allah'a teslimiyette bulunanların Rabbimizin lütfuna ve rahmetine ereceği, ebedi kurtuluşa ereceği müjdelenmiştir.

Sabır hakkında yol gösterici 10 hadis

🔸Sabır, akıl ve zekânın bir ifadesi olarak görülmüştür.

🔸 Düşünen bir kimsenin haramdan uzak durma konusunda sabretmesi, Allah'ın azabına sabır göstermekten daha kolaydır.

🔸 Sabır "nefsi telâştan, dili şikâyetten, organları çirkin davranışlardan koruma, nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükûnetini muhafaza etme, Allah'tan başkasına şikâyette bulunmama" şeklinde de tarif edilmiştir.

Sabırla ilgili 10 öğüt

🔸 Kuran-ı Kerim'de sabır konusu yüz civarı ayet-i kerimede farklı açılardan işlenmiştir. Bu önemli haslet, yüce Allah'ın kullarından imtihanlara karşı beklediği bir ibadettir.

🔸Ayetlerde bir kimsenin kendisine kötülük yapıldığı takdirde âdil biçimde karşılığını vermesi ya da cezalandırılması hak olarak görülmüştür. Bununla birlikte sabretmesi daha hayırlı sayılmıştır.

🔸İslam alimi Gazzâlî, sabrı "din duygusunun nefsânî arzu ve tutkuların baskısına karşı direnç göstermesi" diye tanımlar.

Sabrın faziletleri: Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde sabır nasıl geçer?

🔸 Kullar, sabrederek Allah'ı anarlar. Başımıza gelen olumsuz durumlarda, bunun Allah'tan geldiğini, musibetin sonundaki güzelliğin de Cenab-ı Hak'tan geleceğini düşünmemiz gerekir.

🔸 VAV TV'de yayınlanan Düşünce ve Hayat programında Ekrem Demirli dini bir kavram olarak sabrın nasıl anlaşılması gerektiğini anlattı:

"Sabır, bir şeye tahammül etmek değildir. Her zorluğa karşı dayanan sabretmiş sayılmaz. Sabır aslında herhangi bir hadise nedeniyle Cenab-ı Hakkı hatırlamaktır. Sabır, bir hadise varken kulların 'Allah var' demesidir. Dinin hayatın normal, hayatın olagelen hadiselerine icra edilmesi dinin yok edilmesidir. Dinin değiştiriciliğinin, dinin insanı bir yere taşıma iradesinin yok edilmesidir. Sadece hayata indirgenmiş bir din doğru değildir. "

🔸 Sabırlı davranmanın mükâfatı yüce dinimizde oldukça büyüktür. Kötülükleri güzellikle karşılamaya çalışanlar Kur'an-ı Kerim'de övülmüştür. Onların bu davranışları düşmanlıkların dostluğa çevrilmesini sağlar.

🔸Demirli, sabrın başımıza gelen bela ve musibetlerde verdiğimiz ilk tepki olduğunu anlattı:

"Sabır hâkim yorumlarda, hayatın olmasını istemediğimiz anlarında hayatın tahakkuk etmesini beklemediğimiz durumlarına karşı tahammül etmektir. Sabretmek 'Burada geçici bir durum var bunu geçelim, sabah olacaktır, aydınlık olacaktır, her şey yoluna girecektir' diye düşünmektir. Böyle düşündüğümüz sürece biz normal hayat mücadelemiz sonucunda ahlaki kavramı tüketmiş oluruz. Sabır herkes içindir. Sabretmek zaten herkesin yaptığı bir şeydir. Peygamber Efendimiz, (sav) yaşanan bir hadise üzerine, sabır dediğimiz şeyin Allah'ı anma meselesi başa sıkıntı geldiğindeki ilk tepki, sonrasının ise tahammül olduğunu söylüyor. Biz kullar başımıza gelen beklenmedik olaylarda sabretme gayreti gösteririz ancak sabretmek karşılaştığımız hadiseler karşısında sergilediğimiz anlık davranışları da kapsar."

Sabır nedir? Sabırla ilgili ayetler…

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN