Arama

Peygamberimize 'namaza durmaması emredilen cami: Mescid-i Dırar

İslam tarihinin kırılma noktası olan Hicret'in ardından ensar ve muhacir arasındaki bağ, kardeşlik uygulaması ile pekiştirilmiş; aralarındaki kaynaşma ve dayanışma ile Müslümanlar güç kazanmaya başlamışlardır. Münafıklar, İslam'ın Medine'de güçlenmesi ve yayılmasından rahatsız olmuşlar ve müminlerin Mescid-i Nebevi'de hep birlikte saf tutmalarından huzursuzluk duymuşlardır. Bu nedenle hem müminlerin arasında anlaşmazlık çıkarmak hem de gizli faaliyetlerini rahatça konuşabilmek amacıyla bir mescid inşa etmişler; Resul-i Ekrem'i burada namaz kılmaya çağırmışlardır.

  • 1
  • 12
İSLAM’IN KUVVET BULDUĞU ŞEHİR: MEDİNE
İSLAM’IN KUVVET BULDUĞU ŞEHİR: MEDİNE

🔸 Resul-i Ekrem'in (sav) Müslümanlarla beraber Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam tarihinin dönüm noktası olmuştur.

🔸 Hicret, yalnızca fiziki bir coğrafya boyutunda kalmamış, İslam'ın davet, faaliyet ve siyaset açısından gelişmesi ile yeni bir dönem başlamıştır.

🔸 Muhacirlerle ensar arasında kaynaşma ve dayanışma sağlanmış; Müslümanlar tek vücut haline gelerek birlikte hareket etmiştir.

🔸 Bu kardeşliğin sağlanmasında en etkili yöntemlerden biri Peygamber Efendimiz (sav) tarafından gerçekleştirilen "muâhât" uygulamasıdır.

  • 2
  • 12
MUAHAT NEDİR?
MUAHAT NEDİR?

🔸 Resulullah (sav) her ensarı bir muhacir ile kardeş ilan etmiş ve böylece Müslümanların kaynaşması sağlanmıştır.

🔸 Muâhât olarak adlandırılan bu uygulama ile 186 aile kardeş edilmiştir.

🔸 Bu uygulamanın şekilde kalmaması, muhacir ve ensarı kan bağından da öte bir bağlılıkla birbirine bağlamıştır.

🔸 Hatta mirasla ilgili ayetler gelinceye kadar bu kardeşler birbirine vâris dahi olmuşlardır.

🔍 Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan

  • 3
  • 12
İSLAM TOPLUMU YAPILANMAYA BAŞLADI
İSLAM TOPLUMU YAPILANMAYA BAŞLADI

🔸 İslam toplumunun yapılanması anlamında başat rol oynayan muâhât, siyasi, iktisadi, içtimai, dini ve askeri pek çok alanda fayda sağlamıştır.

🔸 Müslümanların Medine'dekini hayatını kolaylaştırmış; siyasi açıdan büyük bir değişim imkânı sunmuştur.

🔸 Mekke'de müşriklerin zulüm ve baskıları karşısında eziyet ve işkenceye maruz kalan Müslümanlar, Medine'de Peygamberimiz (sav) önderliğinde devlete kavuşmuş ve güç bulmuştur.

  • 4
  • 12
MESCİD-İ NEBEVİ’NİN İNŞASI
MESCİD-İ NEBEVİ’NİN İNŞASI

🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) hicret edip Medine'ye ulaştıktan sonra ilk iş olarak mescid inşa faaliyetlerine başlamıştır.

🔸 Bedeli ödenerek arsa satın alınmış; inşaatına başlanan mescidin yapımında kullanılan kerpiçleri bizzat kendisi yüklenip bir işçi gibi çalışmıştır.

🔸 Hatta bu inşaat sırasında çalışanları motive edecek beyitler okuduğu da aktarılan rivayetler arasındadır.

🔍 Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler

  • 5
  • 12
MÜMİNLERİN DAYANIŞMALARI MÜNAFIKLARI RAHATSIZ ETTİ
MÜMİNLERİN DAYANIŞMALARI MÜNAFIKLARI RAHATSIZ ETTİ

🔸 İslam'ın Medine'de güçlenmesi ve yayılmasından münafıklar rahatsız olmuşlar ve bu gelişmeyi önleyememeleri nedeniyle hayıflanmaya başlamışlardır.

🔸 Hz. Bilal'in okuduğu ezanın ardından müminlerin Mescid-i Nebevi'de saf tutmaları, birlik ve dayanışmalarının her geçen gün artması onları rahatsız etmiştir.

🔸 Resulullah'ın (sav) sohbetlerine katılan müminlerinin sayısının artması onlarda huzursuzluk oluşturmuş ancak seyretmekten başka bir şey ellerinden gelmemiştir.

🔸 Bu sırada içlerinden Vedîa bin Âmir onları teselli edebilecek bir haber vermiştir.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN