Arama

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dilinden dualar

İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. İşte bu yüzden dua; ümit etmek; kulluğun idraki, dünyadaki garipliğimizin itirafıdır. Peygamber Efendimiz de dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah'a dua etmiştir. İşte Müslümanlara kılavuz olacak Peygamberimizin yaptığı, müminlerin de yapmasını istediği ve ashabına öğrettiği dualar…

İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. "De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de insanlar duaya yönelirler. Peki, nasıl dua etmeliyiz? Dua etmenin fazileti ve önemi neler? Peygamberimiz nasıl dua ederdi?

Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

(Buhârî, De'avât, 55)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında sureleri okumak için tıklayın

Okunuşu: Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)

Okunuşu: Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

(Müslim, Zikir ve Dua, 35)

Peygamber Efendimizin hadislerine ulaşmak için tıklayın

Okunuşu: Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr.

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN