Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Nikah duası okunuşu, Türkçe anlamı! İmam nikahında okunan dua… Dini nikah duası nasıl okunur?

Nikah duası okunuşu, Türkçe anlamı! İmam nikahında okunan dua… Dini nikah duası nasıl okunur?

Nikah duası okunuşu ve Türkçe anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İslami anlamda şeri usullere göre evlenmeyi sağlayan akide halk arasında imam nikahı ya da dini nikah deniyor. Dini nikah kıyılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Onlardan biri de nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından okunan nikah duasıdır. İşte, nikah duası okunuşu! Nikah duası Türkçe anlamı… İmam nikahında okunan dua… Dini nikah duası nasıl okunur? Dini nikahın geçerlilik şartları…

 • 1
 • 7
NİKAH DUASI OKUNUŞU
NİKAH DUASI OKUNUŞU

Nikah duası okunuşu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Nikah, kelime anlamı olarak "birleştirme, bir araya getirme; evlenme, evlilik" anlamlarına gelir. Nikah, İslami anlamda şeri usullere göre evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını birleştirmelerini sağlayan akiddir. Halk arasında dini nikah, imam nikahı gibi kavramlarla İslami usullere göre kıyılan nikah kastedilmektedir. Peki, nikah duası nasıl okunur?

 • 2
 • 7
İMAM NİKAHINDA OKUNAN DUA
İMAM NİKAHINDA OKUNAN DUA

İmam nikahında okunan dua sıklıkla aranıyor. İmam nikahı kıyılırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri de bu duanın okunmasıdır. İslam'ın belirlediği şeri kurallar açısından herhangi bir sorun yoksa dini nikah akdi gerçekleştirilebilir. Nikah hakkında ayet ve hadisler okunur ve evlilik hükümlerinden bahsedilir.

Nebe (Amme) Suresi Arapça Türkçe oku!

 • 3
 • 7
DİNİ NİKAH DUASI
DİNİ NİKAH DUASI

İmam nikahı kıyılırken gerekli şartlar sağlanmışsa ve evlilik hükümleri konusunda anlaşma sağlanmışsa evlilik akdi gerçekleştirilir. Dini nikah duası şu şekildedir:

"El-hamde lillâhi vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlina Muhammedin ve 'alâ âlihî ve ashâbihî ecme'în.

Ve ne'ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ.

Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden 'abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec'al hâzel-'akde meymûnen mübârakâ. Vec'al beynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec'al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehüme kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü 'aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâ radiyallâhü 'anhâ ve beyne 'Aliyyin radıyallâhü 'anhü ve Fatımetez-Zehrâ radıyallâhü 'anhâ.

Allâhümme a'tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve 'umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi'â

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a'yünün vec'alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ 'azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-'ızzeti 'ammâ yasıfûn. Ve selâmün 'alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn."

 • 4
 • 7
NİKAH DUASI TÜRKÇE ANLAMI
NİKAH DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Nikah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

"Allah'a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve ashabına salat ve selam olsun.

Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız.

Bir tek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve resulü olduğuna da şahadet ederiz. (bk. Ebû Davut, Nikâh, 33;İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah'ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah'ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" (Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından kor. (Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)"

Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı…

 • 5
 • 7
İSLAM DİNİNDE NİKAH
İSLAM DİNİNDE NİKAH

Peygamber Efendimizin döneminden bu yana Müslüman toplumlarda aile ve evlilik kurumuna büyük önem atfedilmiştir.

Fakihler tarafından aile hukukunun en temel ve en önemli konusu olan nikâhın dinî hükmü, mahiyeti, unsur ve şartları, evliliğin sonuçları gibi konular ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.

 • 6
 • 7
DİNİ NİKAHIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
DİNİ NİKAHIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İslam hukukunda nikâh akdinin geçerliliği için diğer akidlerden farklı olarak şahitler huzurunda akdedilmesi şartı aranır. Fakat bunun dışında nikâhın din adamı veya başka bir kimsenin huzurunda kıyılması ya da dinî merasim icra edilmesi gibi bir şekil zorunluluğu bulunmamaktadır.

Zulüm ile ilgili ayet ve hadisler

Bununla birlikte Müslüman toplumlarda başlangıçtan itibaren sosyal hayattaki önemi sebebiyle nikâh akdinin aile büyükleriyle imam, müftü, kadı gibi toplumun itibar ettiği din âlimlerinin huzurunda kıyılması, akid sırasında evlilik birliğinin önemiyle ilgili bir konuşma yapılması, eşlerin mutluluğu için dua edilmesi, bu arada düğün yemeği verilmesi geleneği sürdürülmüştür.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN