Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Nebe (Amme) Suresi Arapça Türkçe oku! Amme Suresi okunuşu ve anlamı! Nebe (Amme) Suresi kaç ayet?

Nebe (Amme) Suresi Arapça Türkçe oku! Amme Suresi okunuşu ve anlamı! Nebe (Amme) Suresi kaç ayet?

Ölümden sonraki yaşamı konu edinen Nebe Suresi, 40 ayetten oluşmuştur. Mekke döneminde nazil olan sure, halk arasında ilk ayetteki kelime olan "Amme" ile anılır. Nebe Suresi'nin faziletine varmak isteyen pek çok Müslüman; Nebe (Amme) Suresi Arapça Türkçe oku! Amme Suresi okunuşu ve anlamı, Nebe Suresi okunuşu ve Türkçe meali! Amme Suresi anlamı nedir? gibi konuları araştırırken Amme Suresi kaç ayet? sorularına da cevap arıyor. Tüm bu soruların cevabıyla birlikte Fikriyat'ın seçkin hafızlarından Amme Suresi dinleyebilirsiniz… İşte Nebe (Amme) Suresi hakkında her şey…

 • 1
 • 15
NEBE SURESİ
NEBE SURESİ

Mekke döneminin sonlarında nâzil olan Nebe, Kur'ân-ı Kerîm'in yetmiş sekizinci sûresidir.

Adını 2. âyette geçen nebe' kelimesinden alır. Nebeİ "büyük, haber" anlamlarını taşır. Sure ayrıca birinci âyetteki "Amme" ibaresiyle de anılmıştır. Hatta öyle ki surenin adı halk arasında genel olarak "Amme" kelimesi ile bilinir.

Fikriyat'ın seçkin hafızlarından Nebe Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

 • 2
 • 15
NEBE (AMME) SURESİ’NİN KONUSU NEDİR?
NEBE AMME SURESİ’NİN KONUSU NEDİR?

Nebe Suresi, öldükten sonraki hayatı anlatmaktadır. Kıyamet, hesap, ceza ve mükafat konuları anlatılmıştır. Sure, ahiretteki hayatın kısa tasvirinden ibarettir. Nebe Suresi'nde Allah'ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir.

Nebe Suresi'ni okumak için tıklayınız

 • 3
 • 15
NEBE (AMME) SURESİ KAÇ AYET?
NEBE AMME SURESİ KAÇ AYET?

Mekke döneminde inen Nebe Suresi, 40 ayetten oluşmaktadır.

Nebe Suresi'nin mealini okumak için tıklayınız

 • 4
 • 15
NEBE (AMME) SURESİ OKUNUŞU
NEBE AMME SURESİ OKUNUŞU

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
2. Anin nebeil azîm(azîmi).
3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
4. Kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne).
5. Summe kellâ se ya'lemûn(ya'lemûne).
6. E lem nec'alil arda mihâdâ(mihâden).
7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).
11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).
12. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).
13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
14. Ve enzelnâ minel mu'sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te'tûne efvâcâ(efvâcen).
19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).
23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).
27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
29. Ve kulle şey'in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).

 • 5
 • 15
NEBE (AMME) SURESİ ARAPÇA OKU
NEBE AMME SURESİ ARAPÇA OKU

31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).
32. Hadâika ve a'nâbâ(a'nâben).
33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).
34. Ve ke'sen dihâkâ(dihâkan).
35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer'u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Nasr Suresi okunuşu ve anlamı!

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN