Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Muharrem ayı namazı var mı? Muharrem ayı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı diyanet...

Muharrem ayı namazı var mı? Muharrem ayı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı diyanet...

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, Müslüman alemi için fazileti bol gün ve gecelerden biridir. Efendimiz bu ayı "Allah'ın ayı" olarak nitelemiştir. Haram aylar içerisinde yer aldığı için, bu süreçte savaşmak haram olarak kabul edilmiştir. Bu gecenin faziletine nail olabilmek adına müminlerin zihinlerini Muharrem ayı namazı var mı? gibi sorular meşgul etmektedir. Peki, Muharrem ayı namazı nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı hakkında diyanet neler söylemektedir? İşte Muharrem ayı namazı ve duası…

 • 1
 • 7
MUHARREM AYI NAMAZI NEDİR?
MUHARREM AYI NAMAZI NEDİR?

📌Muharrem, hicrî yılın ilk ayıdır. Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.

📌Bu ayın İslâm'dan öncesi Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) veya Arab-ı âribe döneminde mü'temir ve mûcib diye adlandırıldığı rivayet edilir. İslâm'dan önce muharrem ayına "saferü'l-evvel" denirdi.

Muharrem ayının faziletleri nelerdir?

📌Kur'ân-ı Kerîm'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir.

📌Resûl-i Ekrem haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. Resûl-i Ekrem, muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir. Bu sebeple Muharrem ayında yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

 • 3
 • 7
MUHARREM AYI NAMAZI VAR MI?
MUHARREM AYI NAMAZI VAR MI?

📌Dinin temeli olan namaz, her vakit olduğu gibi mübarek gün ve gecelerde de Müminlerin Allah'ın huzuruna çıkmasına vesiledir. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur.

📌Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

 • 4
 • 7
MUHARREM AYI NAMAZI
MUHARREM AYI NAMAZI

📌Muharrem ayına özel nafile bir namaz olmasa da Diyanet; mübarek gün ve geceler için kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmalarının uygun olacağını bildirmiştir.

 • 5
 • 7
MUHARREM AYI NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER
MUHARREM AYI NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Muharrem ayı orucu nedir?

Bu gecede tesbih namazı kılmak çok faziletlidir.

 • 6
 • 7
MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK TESBİH NAMAZI
MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK TESBİH NAMAZI

Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır:

"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,
2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)
3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...
4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.

Namazdan sonra okunacak dualar

11 defa: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi'l-hayr, ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

11 istiğfâr-ı şerîf, 11 salevât-ı şerîfe okunup duâ yapılır.

Duâda, geçmiş senenin günâhlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

 • 7
 • 7
MUHARREM AYININ 1’İ İLE 10’U ARASINDA KILINACAK NAMAZ
MUHARREM AYININ 1’İ İLE 10’U ARASINDA KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

Namaza şöyle niyet edilir:

"Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.
2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.
3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.
4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.
5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.
6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN