Arama

Muharrem ayı duası ve anlamı… Muharrem ayı orucu nedir?

İslam alemi Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı heyecanını yaşıyor. Tüm Müslüman aleminde ortak duyguları barından Muharrem ayında ibadetler yapılıp bolca dua edilecek. Peki, Muharrem ayı duası nedir? Muharrem ayı orucu nedir? İşte Muharrem ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar...

  • 1
  • 10
MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER
MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Muharrem ayı 31 Ağustos tarihinde başladı. Aşure günü ise 9 Eylül tarihinde başlayacak. Bu önemli ayın ilk gecesi niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır. Bu mübarek ayın 10. günü ise aşure günüdür.

Muharrem ayının faziletleri dosyamıza buradan ulaşabilirsiniz.

  • 2
  • 10
MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER
MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhiccenin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

Namaza şu niyetle başlanır:

"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "

Her iki rekatta:

7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.

Kıymetli yazarımız Mehmet Emin Ay'ın sesinden Tale'al Bedru 'Aleyna ilahisini dinlemek için tıklayın.

  • 3
  • 10
MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER
MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Namazdan sonra 11 defa:

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerîf okuyanları Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzûruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.

  • 4
  • 10
MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR
MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:

Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."

Türkçe Anlamı:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.

365 defa Âyetü'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: ""Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN