Arama

Mescid güvercini Abdullah bin Zubeyr kimdir?

Abdullah bin Zübeyr, hicretten sonra Medine'de dünyaya geldi. Adını bizzat Peygamberimiz (sav) verdi. Genç sahabilerin öncülerindendi. Hz. Hüseyin ile birlikte Yezid'e karşı mücadele etti. Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra Yezid'e karşı en büyük muhalefeti gösterdi. Hicaz bölgesini Emevilere karşı savundu. Peki Abdullah bin Zübeyr kimdir? Sizler için Abdullah bin Zubeyr'in hayatını derledik.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 12
ABDULLAH BİN ZÜBEYR KİMDİR?
ABDULLAH BİN ZÜBEYR KİMDİR?

📌 Aşere-i Mübeşşere'den olan Zübeyr bin Avvam'ın oğludur. Annesi Hz. Ebubekir'in kızı Hz. Esma'dır. Abdullah bin Zubeyr, hicretin ikinci yılında Medine'de doğdu. Muhacirler arasında Medine'de doğan ilk çocuk olduğu için doğumu Müslümanlar arasında büyük sevinç uyandırdı. Adı Hz. Muhammed (sav) tarafından konuldu.

Aşere-i Mübeşşere: Müslüman olan ilk on kişiye denir. Yaşarken cennetle müjdelenen kimselerdir.

🔍 Cennetle müjdelenen sahabe; Zübeyr bin Avvam

  • 2
  • 12
PEYGAMBERE BİAT ETTİ
PEYGAMBERE BİAT ETTİ

📌 Abdullah bin Zübeyr küçük yaşlardan itibaren iyi bir İslami eğitim ile yetiştirildi. İslam davasının ve Hz. Muhammed'in nübüvvetinin farkındaydı.

Abdullah bin Cafer ile birlikte yedi yaşında Hz. Muhammed'e biat etmek için yanına gitti. Nebi (sav) onları görünce tebessüm edip elini uzattı. Onlar da biat etti.

  • 3
  • 12
ÇOCUK YAŞTA SAVAŞLARA KATILDI
ÇOCUK YAŞTA SAVAŞLARA KATILDI

📌 Abdullah bin Zubeyr çocukluğundan itibaren Peygamberin (sav) ve ashabının yanında yetişti. Küçük yaşta Müslümanlarla beraber savaşlara katıldı. Yermük Savaşı'nda bulundu. Babası Zübeyr bin Avvam'ın Hz. Ömer tarafından Mısır'ın fethi için takviye birliklerin komutanı olarak görevlendirilmesi sonucu o da bu savaşa iştirak etti.

➡ Afrika valisi Gregorious'un isyan etmesi sonucu çıkan savaşta Müslümanların ağır kayıplar verdiği bir savaşta Abdullah bin Zubeyr'in Gregorius'u öldürmesi sonucu, Müslümanlar savaşı kazanabildi. Onun bu savaştaki mücadelesi ve kahramanlığı müminler arasında hayırla yad edildi.

🔍 Mısır fatihi: Amr bin As

  • 4
  • 12
YEZİD'E BİAT ETMEDİ
YEZİD’E BİAT ETMEDİ

📌 Hz. Hasan'ın hilafeti Hz. Muaviye'ye bırakması sonucu Müslümanlar arasında ihtilaflar son bulmuştu. Muaviye hayattayken oğlu Yezid'i veliaht edince bu Mekke ve Medine halkı arasında tepki ile karşılandı.

Abdullah bin Ömer, Hz. Hüseyin ve Abdullah bin Zubeyr Yezid'e biat etmedi. Muaviye (r.a.) hayattayken onları ikna etmek için çabalasa da kabul etmediler. Muaviye vefat edince Yezid, Medine valisine onlardan biat alması için emir verdi. Abdullah bin Zubeyr ve arkadaşları bunun üzerine Medine'den Mekke'ye gitti.

Kûfelilerin Hz. Hüseyin'i davet etmesi sonucu Abdullah bin Zubeyr, Hz. Hüseyin'in Kûfe'ye gitmesini destekledi. Ubeydullah bin Ziyad tarafından Hz. Hüseyin şehit edilince Abdullah (r.a.) Yezid'e karşı muhalefetin başı haline geldi.

📌 Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra bütün dikkatler onun üzerine çekildi. Abdullah bin Zubeyr'in kendisine biat etmeyeceğini anlayan Yezid kendi kendine şöyle yemin etti:

"Abdullah'ı ya zincire vurdurarak yanıma getirteceğim ya da üzerine ordu göndereceğim."

Onun bu şekilde yemin ettiğini duyan insanlar Abdullah bin Zübeyr'e barış yapması için telkinde bulunarak şöyle dediler:

"İstersen sana üzerine elbise olarak giyebileceğin gümüşten bir zincir yapalım. Onun da yemini yerine gelmiş olur. Sulh senin için daha hayırlıdır."

Abdullah (r.a.) onlara şöyle cevap verdi:

"Allah, onun yeminini yerine getirmeye fırsat vermesin. Taşın dişler arasında hamur haline gelmesi ne kadar zorsa, benim de Hakk'ın dışında bir arzu ile yumuşamam imkansızdır. Allah'a yemin ederim ki, şerefle kılıç darbeleri yemek, şerefden yoksun olarak kırbaçlanmaktan daha iyidir."

🔍 İki kanatlı sahabe Cafer-i Tayyar kimdir?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN