Arama

Cennetle müjdelenen sahabe; Zübeyr bin Avvam

Peygamber Efendimize ilk iman edenlerden olan Zübeyr bin Avvam, cennetle müjdelenen sahabelerden biriydi. İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin bütün işkencelerine rağmen dininden dönmedi. Zübeyr bin Avvam, İslam adına çekilen ilk kılıcın da sahibiydi. Peygamber Efendimiz, Zübeyr için "Her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarim de Zübeyr'dir." buyurmuştu.

  • 1
  • 13
ZÜBEYR BİN AVVAM KİMDİR?
ZÜBEYR BİN AVVAM KİMDİR?

Hz. Peygamber'e ilk iman edenlerden ve cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Zübeyr bin Avvâm, Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz ile akrabalığı bulunan Zübeyr'in annesi Hz. Peygamber'in halası Safiyye bint Abdülmuttalib, babası da Hz. Hatice'nin kardeşi Avvâm b. Huveylid idi.

Hakkında ayet nazil olan hanım sahabe; Havle binti Salebe

  • 2
  • 13
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLARIYLA BERABER BÜYÜDÜ
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLARIYLA BERABER BÜYÜDÜ

Babasını küçük yaşlarda kaybeden Zübeyr, annesinin akrabaları olan Hâşimoğulları arasında büyüdü. Zübeyr, çocukluğunun büyük bir kısmını Peygamber Efendimizin çocuklarıyla birlikte geçirdi.

Cahiliye inanışlarına hiç meyletmeyen Zübeyr, ilk iman edenlerden biriydi. İslam'a davetin ilk yıllarında 16 yaşındayken Müslüman olan beş ya da yedinci kişi oldu.

Müslüman olmasına karşı çıkan amcası Nevfel b. Huveylid, ilk önce onu tehdit etti daha sonra da eziyet etmeye başladı.

Peygamber Efendimizin maruz kaldığı musibetlere karşı tavrı

  • 3
  • 13
ZÜBEYR’E UYGULANAN EZİYET
ZÜBEYR’E UYGULANAN EZİYET

Nevfel, Zübeyr bin Avvâm'ı bir hasıra sarıp tavana astı. Alttan ateş yakarak dumanıyla ona işkence etti. Fakat yine de Hz. Zübeyr, İslam'dan vazgeçmedi. Oğluna eziyet edildiğini duyan Safiyye, onu Nevfel'in elinden kurtardı.

İslam'ın ilk yıllarında nasıl ibadet edilirdi?

  • 4
  • 13
İSLAM ADINA İLK KILIÇ ÇEKEN KİŞİ
İSLAM ADINA İLK KILIÇ ÇEKEN KİŞİ

Zübeyr bin Avvâm, bir gün kılıç elinde sokağa fırladı. Telaşlı bir şekilde sokakta dolaşırken Peygamber Efendimiz ile karşılaştı. Kendisine vaziyetini sorduğunda; evinde istirahat ederken Resullullah'ın şehit edildiği duyduğunu, bunun üzerine de hemen kılıcını kuşanıp sokağa fırladığını, karşısına kim çıkarsa da ondan bunun hesabını sormak üzere olduğunu söyledi. Bu, İslam adına çekilen ilk kılıçtı.

Bu olay sonrasında Zübeyr bin Avvâm, Peygamber Efendimizin duasına mazhar oldu.

Peygamber Efendimiz ile ilgili ayetler

  • 5
  • 13
HABEŞİSTAN’A HİCRET ETTİ
HABEŞİSTAN’A HİCRET ETTİ

Hicretten önceki Mekke'de dönemde Hz. Peygamber, Zübeyr'i ilk Müslümanlardan olan Abdullah b. Mes'ûd ve Talha b. Ubeydullah ile kardeş ilân etti.

Mekke'de müşriklerin Müslümanlara olan eziyetleri artınca Hz. Peygamber, Habeşistan'a hicret için izin verdi. Habeşistan'a hicret eden ilk kafile arasında yer alan Zübeyr bin Avvâm, muhacirleri himaye edip Müslüman olan Necâşî Ashame'ye karşı ayaklanmayı bastırmak için savaştı. Galibiyetle sonuçlanan savaşta kendisine kıymetli bir mızrak hediye edildi, o da bu mızrağı dönüşünde Peygamber Efendimize verdi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN