Arama

Kurban ile ilgili terimler

İslam aleminin Ramazan ve Kurban'dan oluşan iki dini bayramı bulunur. Bunlardan biri olan Kurban Bayramı'nı anlatan birbirinden manalı terim ve kelimeler vardır. İşte, sizler için derlediğimiz "teşrik, bedene, dem, akika, zebiha, udhiyye, hedy, kılade, ıydiyye, arefe" sözcüklerin manaları...

  • 1
  • 10
TEŞRİK NE DEMEK?
TEŞRİK NE DEMEK?

TEŞRİK

💠 Kurban ile alakalı kelimelerden biri de "teşrik" sözcüğüdür. Teşrik, "kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire" verilen isimdir.

💠 Hz. Peygamber'in (SAV), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır.

(Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ)

Nuri Pakdil'in kaleminden "Derviş Hüneri"

  • 2
  • 10
BEDENE NE DEMEK?
BEDENE NE DEMEK?

BEDENE

💠 Bedene, Arapça büdn yani "semirmek" sözcüğünden türemiştir. Bedene, hac ve umre yapan kimselerin kestikleri deve ve sığır cinsinden kurbanlar için kullanılan bir terimdir.

  • 3
  • 10
DEM NE DEMEK?
DEM NE DEMEK?

DEM

💠 Dem kelimesi sözlükte "kan" manasına gelen ve kan akıtmak suretiyle gerçekleştirilen kurban kesimi için mecazî olarak kullanılır. Arapça kökenli bu kelime, hac ve umre yapan kimselerin kestikleri koyun ve keçi cinsinden kurbanlar için kullanılır.

İmam Gazali'den "Arayanların Bahçesi"

  • 4
  • 10
AKİKA NE DEMEK?
AKİKA NE DEMEK?

AKİKA

💠 Arapça kökenli akika sözcüğü, yeni doğan çocuğun başındaki saça verilen biri isimdir. Çocuğun doğumunun ilk günlerinde bir şükran ifadesi olarak ise kesilen kurban, akika olarak tanımlanır.

"Her çocuk doğumunun yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında rehin (gibi)dir. Aynı gün saçı tıraş edilir ve adı koyulur."

(Ebû Dâvûd, Cenâiz, 23-24)

  • 5
  • 10
ZEHİBA NE DEMEK?
ZEHİBA NE DEMEK?

ZEBİHA

💠 Zebiha, Arapça kökenli bir kelimedir ve kesme ve boğazlama manasına gelmektedir. Zamanla bir ibadet olan kurbanın kapsamına girmiş ve "dini anlamda hayvan kesimi" ifadesini karşılar hale gelmiştir.

İslam'da emanet mefhumu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN